_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Уебинари Капитал

1


1. Уебинар: Как да правим бизнес в "Натура 2000" - 08.10.2020

Галя Камберова, Главен експерт "Екология" в община Шабла
Д-р Росен Цонев, Ботаник и еколог, доцент в СУ "Свети Климент Охридски", Биологически факултет
Тома Белев, Председател на Управителния съвет на Асоциацията на парковете в България2. Селско стопанство в Натура 2000 възможности и правила - 19.03.2021

Чавдар Гусев, Ботаник от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките
Лидия Чакръкчиева, Главен експерт в отдел "Околна среда и климат" в дирекция "Развитие на селските райони" към Министерството на земеделието, храните и горите
Стоилко Апостолов, Ветеринар и управител на фондация "Биоселена"3. Зелената сделка и българският бизнес - 15.07.2021

Андрей Новаков - ГЕРБ, Група на Европейската народна партия
Искра Михайлова - ДПС, Група "Renew Europe"
Петър Витанов - БСП, Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
Радан Кънев - Демократична България, Група на Европейската народна партия


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000