_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Валентина Паунова

*
Валентина Паунова – един от икономистите в организацията е родом от Пловдив, където завършва и висшето си образование в сферата на финансовия мениджмънт през 2007 г. Трупа професионален опит в небанкови финансови институции, а до 2015 г. е „Експерт програми и проекти“. Запознава се с природозащитните дейности, когато постъпва на работа в Зелени Балкани. Икономическото образование обаче не пречи на Валя да оцени природозащитата. Според нея всеки компонент от природата е еднакво значим сам по себе си и не трябва да допускаме развитието на човечеството да доведе до изчезването на разнообразието на видовете от флората и фауната.

Най-често ще видим Валя завита с шал пред компютъра и не е странно, че обича да прекарва студените зимни дни на топло, в компанията на увлекателна книга. По-благоприятните сезони са заделени за градски разходки, а при повече свободно време – и в чужбина.

По проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ Валя всеки ден преодолява нови предизвикателства, свързани с разрешаването на различни финансови и административни въпроси. Длъжността „Финансов мениджър“ е обвързана в голяма степен с екипна работа и прави на пръв поглед скучната дейност с много цифри и таблици, разнообразна и увлекателна.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000