_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Второ издание на Националния конкурс за ЗЕЛЕНА журналистика – „ДИВ КЕСТЕН” 2021

***
09.07.2021 г.
Зелени Балкани и партньорите от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и  „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 продължават инициативата си за отличаване на най-активните журналисти, с принос за опазване на природата и околната среда 
Целта на конкурса „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика е да награди журналисти с принос в отразяването на теми за Натура 2000, защитени видове от европейско консервационно значение, защитени територии, заплахите за биологичното разнообразие и състоянието на околната среда.
!!!Удължаваме срока за номиниране до 9-ти юли 2021 г.!!!

Ето регламента за номиниране и участие:

Зелени Балкани стартират Националния конкурс „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика 2021. Конкурсът е част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд”.

Журналистите могат да участват индивидуално със свои публикации или да бъдат номинирани от публиката с вече публикувани материали (в периода 01.07.2020-01.07.2021) на темата за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени територии в някоя от следните категории:
• печатна медия
• радио
• телевизия
• онлайн медия
• гражданска журналистика - блог


! През 2021 г. във връзка с приключването на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, ще бъде връчена извънредна награда за отразяване на темата за опазване на лешоядите.

За да бъдат номинирани журналистите е необходимо да бъде цитиран материала им и защо заслужават да бъдат отличени.
Предложените личности трябва да отговарят на следните условия:
  • Номинирани могат да бъдат всички журналисти на договорни отношения в някоя медия или на свободна практика. За категорията „гражданска журналистика“, това могат да бъдат блогъри, влогъри, автори на различно онлайн, видео или печатно съдържание, за които това е хоби и не е професионално занимание.
  • В последната 1 година (01.07.2020-01.07.2021) трябва да са публикували, отпечатали или популяризирали свой материал на тема за природата, Натура 2000, защитени видове като лешоядите или техните местообитания в България.
  • Допускат се до 3 публикации във всяка категория за/от всеки кандидат.
  • Няма ограничение за възраст, пол или стаж.

Удължаваме срока за номиниране до 9-ти юли 2021 г. и до тогава ще бъде активен формулярът, където всеки може да номинира журналисти.

Допуснатите до участие оригинални авторски материали ще бъдат оценявани от експертно жури в съответните категории. По трима финалисти от всяка категория ще бъдат обявени на 19 юли (понеделник) на база:
  • Журналистическо майсторство и творчески подход.
  • Обективност и достоверност на източниците на информация.
  • Обхват на природната тематика.
  • Смелост за работа по трудни, непопулярни и "забранени" теми
  • Ефект/Въздействие от журналистическия материал/иНаградата за 15-те финалиста  ще бъде изживяна на 7-8 август 2021, чрез запознаване с дейностите по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и проект „Светло бъдеще за черния лешояд”. Съпреживяване и пряко участие в консервационните дейности на Зелени Балкани очаква 15-те журналиста на 7 август, които ще посетят защитена зона от мрежата Натура 2000 „Сините камъни“ край гр. Сливен.
Зелени Балкани се обръщат към всички граждани, медии и организации, да изпращат номинациите си в рамките на удължения срок до 9-ти юли 2021 г.   на приложения формуляр: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHzatGjLbL5JK_Sx6cdnlQ0ejpWlPhah1cSFjKur4JYb1kjQ/viewform?usp=sf_link

Сертификат за постижение в зелената журналистика ще бъде връчен на всички финалисти, а победителите (по един от всяка категория) – ще получат плакет „Див кестен“.
Официалната церемония за връчване на наградите на победителите ще се проведе на 8-ми август  в гр. Сливен.
 *Транспортът, настаняването и храната за периода 6-7-8 август на всички 15 финалисти  са подсигурени.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - ръководител проект, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Анелия Павлова - координатор - моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org


НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000