_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

ЯНУАРИ – месец на брадатия лешояд

***
01.01.2020 г.
Брадатият лешояд се е срещал в България и Балканския полуостров допреди 50 години, но заради бракониерство и отрови е изчезнал от българската природа. Той е най-уникалният сред европейските лешояди поради това, че предимно се храни, не с месото и вътрешностите на умрелите животни, а с техните кости. По този начин той и другите видове лешояди, обединени под прозвището „санитари на природата” опазват животните и хората от разпространение на болести и зарази.

Екипът на Зелени Балкани работи над 30 години, за да върне отново вида в небето на България. Но това, както подозирате не е лесна задача. България е включена в програмата за връщане (реинтродукция) на европейските видове лешояди в Европа. Това означава, че Спасителните центрове и зоопаркове, размножаващи лешояди, могат да ни дадат няколко млади индивида, но само при няколко условия – да докажем, че нашата територия и съседните са безопасни за млади лешояди и популацията на останалите видове (египетски, белоглав и черен лешояди) е стабилна. В нашия Спасителен Център за диви животни в Стара Загора също има една двойка, която последните години излюпва поне по едно здраво брадато лешоядче, но все още сме принудени да го изпращаме на други места из Алпите и Пиринеите, които имат безопасни места за лешоядите.

Въпреки че сме в 20-тото десетилетие на 21 век, все още продължава разпръскването на отровни примамки (както в Кресненското, така и в Искърското дефиле), които отравят почти всички хищници на дадено място, включително и лешоядите.

Проблемът идва оттам, че животновъдните стопани, които пашуват животните си, искат да се освободят от хищници като вълците, защото търпят загуби.

Това е голям проблем, върху който всички природозащитни организации активно работят, в координация с управляващите и контролиращи държавни органи. Първоначално се свикват работни срещи, на които се обединяват работни групи.

Част от решенията, които са предложени - са безвъзмездно даряване на български овчарски кучета, които да защитават животните от нападения.


Как да помогна?
- Като сигнализирате за незаконно използване на отровни примамки срещу наземни хищници;
- Като участвате в дейностите за подхранване и наблюдение на площадките за подхранване на лешоядите;
- Като участвате в информационните дейности за опазване на лешоядите (представяния и презентации по места, разпространение на информационни материали);
- Като дарите средства за опазване на лешоядите в България. За повече информация виж ДАРЕНИЯ


Информационните дейности са по проект:Консервационните дейности за лешоядите са по проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000