_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

За четвърта поредна година предизвикваме учениците от 8-ми и 9-ти клас да премерят знанията си в националната онлайн викторина "Натура 2000 и хищни птици"

*
25.02.2022 г.
Уважаеми учители и ученици,

Каним ви да се включите в национална викторина "Натура 2000 и хищни птици". Акцентът на знанията тази година е защитени зони, белошипа ветрушка, ловен сокол и царски орел. Викторината е насочена към ученици от 8-ми и 9-ти клас от училищата в територията на цялата страна.

Вече три десетилетия Европейският съюз се опитва да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения чрез екологичната мрежа НАТУРА 2000. Началото й е поставено през май 1992 г. от свързани помежду си сухоземни и морски територии. НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в света. В България мрежата покрива 34.4% от територията на страната – това са както сухоземни, така и морски зони.

Три от видовете, които се опазват в Натура 2000 са фокус на викторината през тази година. И трите са застрашени и защитени на територията на България, а за тяхното опазване и възстановяване "Зелени Балкани" и други природозащитни организации работят през последните десетилетия. Това са белошипата ветрушка, ловен сокол и царски орел. Допълнителна информация за видовете и тяхното опазване ще бъде предоставена, а подробна може да бъде намерена и на сайта на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ ( https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/ ).

Какво трябва да направите:

- Ако сте учител на 8 и/или 9 клас и желаете да се включите в нашата викторина с учениците си -  попълнете следния онлайн формуляр https://forms.gle/RHPU1SAkY8XZLkWVA до 20 март 2022.
(Формулярът е направен, за да се попълва от учител/преподавател. Ако сте ученик от 8-ми или 9-ти от училище в страната и искате да участвате, споделете на Ваш преподавател и ако е съгласен да се запише във формата.)
- От 14 до 20 март ще получите указания относно провеждането на викторината, образователни материали, включващи - инфографики и запис на презентация;
- От 21 март до 10 април е времето, в което можете да запознаете вашите ученици с предоставената информация;
- Викторината ще се проведе от 11 до 15 април в удобно за вас време. В предварително заявен от вас час ще ви изпратим линк с въпросите - Google формуляр, който учениците, заявили участие ще могат да попълнят самостоятелно;
- На 21 април 2022 ще обявим резултатите от викторината. Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, също информационни и образователни материали за екологичната мрежа "Натура 2000" и целевите застрашени видове. Отличилите се ще получат допълнителни награди.
Зелени Балкани си запазва правото да преустанови записването по-рано, ако се съберат достатъчен брой кандидати, съответстващи на бройката награди.


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.
Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.
Ловен сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.

Царски орел
В миналото царският орел е бил една от най-често срещаните птици. Днес популацията на вида за страната се оценява на едва 25–30 двойки, съсредоточени в Сакар планина и Дервентските възвишения. Критично застрашен, видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Елена Бадева - Специалист Комуникации: e-mail:ebadeva@greenbalkans.org; моб.тел: 0878567940
Богдана Андонова - Специалист Комуникации: e-mail: bandonova@greenbalkans.org; моб.тел: 0886544365

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000