_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Заедно на улицата с Творчески колектив "На улицата"

1
14.09.2020 г.
Екип на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни станаха част от На улицата 2: Преоткриване. Артистична и архитектурна програма в гр. Стара Загора на 12 септември от 18:00 часа.

Наши посланици още бяха горската улулица Чара и керкенезът Владко, птици от Спасителния център с трайни увреждания, останли при нас и влезнали в образователната програма.

Именно така посетителите имаха възможността да научат повече за тях, както и за други защитени видове птици като: белоглав и брадат лешояд, ловен сокол, червеногуша гъска и др. птици, за чието завръщане Зелени Балкани работят от години.

Програмата продължи с излъчването на филм на двама старозагорци – Петър Дойчев и Гордан Коев –  които показаха за пръв път в града си лентата си за Вапцаров „Песен за човека“. Лятната прожекция бе дело на хората от Международния младежки център. 

Благодарим на организаторите, за нас беше удоволствие да станем част от "преоткриването" на това известно за старозагорци място "на пингвините"!

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000