_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Започват дейностите по изрисуване на втория стенопис в Свиленград.

ОУ
01.03.2021 г.
Централната фасада на ОУ „Иван Вазов”, гр. Свиленград ще бъде с нов облик – стенопис с образа на две белошипи ветрушки. Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района на Свиленград. 

Инициативата е част от проект на Зелени Балкани "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" LIFE17 GIE/BG/371, който цели да популяризира най-голямата в света екологична мрежа - европейската, от която част е и България.

Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид. Той се „завърна“ в страната, след започване на консервационна програма на Зелени Балкани, реализирана в периода 2013 – 2017г. по проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в Блгария“ LIFE11 NAT/BG/360, съвместно с испанската организация Dema и немската организация EURONATUR. Днес, белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.

Изпълнители на проекта са екипът на "140 идеи" (Венцислав Йосифов, Иво Илиев) - едни от известните графити -артисти в страната.

Ето какво сподели Венцислав Йосифов: „Ние със Зелени Балкани работим за една и съща кауза – запазена природа и активно гражданско общество – ето защо се радваме на възможността да участваме в изпълнението по изрисуване на белошипата ветрушка, именно върху фасадата на училище. Много сме радостни и да съобщим, че нашата работа се осъществява със съдействието на EVN България."

СУ „Д-р Петър Берон” в Свиленград вече беше изрисувано с графити на защитени видове, част от екологичната мрежа Натура 2000. А сега заедно с ОУ „Иван Вазов”, двете училища - са първите от поредицата сгради в пет града, които ще бъдат изрисувани с емблематични за съответните регион видове от европейско природозащитно значение. Сред тях е и сграда на EVN в Пловдив, като още се уточняват сградите, които да бъдат изрисувани във Варна, Стара Загора и Бургас. Зелени Балкани напомнят, че всички заинтересовани да бъдат изрисувани фасадите на частни или обществени сгради, могат да се свържат с нас на контактите, посочени по-долу.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.


За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“ – тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Венцислав Йосифов – „140 идеи“ – тел. 0895689284
За контакти относно дейностите за опазване на белошипата ветрушка - Градимир Градев - Ръководител на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE 19/NAT/BG/001017 - СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"  тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000