_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани на Узана Поляна Фест 2022

*
26.07.2022 г.
Зелени Балкани бе част от ежегодния фестивал “Узана Поляна Фест - зелените идеи в действие”. Географският център на България Узана отново се превърна в център на екологични идеи и природозащитни каузи.

Посетителите на фестивала бяха изключително впечатлени и имаха възможността да се запознаят с дейността на Зелени Балкани и други природозащитни организации. 
На нашия щанд, гостите на фестивала бяха посрещнати и имаха възможността да видят отблизо с дивите птици от Спасителен център за диви животни Зелени Балкани - кукумявката Блага, керкенезът Владко, горската улулица Чара, Харис - Мишелов на Харис и ловният сокол Ромео.

Екипът на Зелени Балкани, заедно с доброволци по Проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/1162) обяснявахме на всеки заинтересуван интересни факти относно дейността ни, биологията на птиците, които представяме и как хората могат да подкрепят дейността ни. Безспорно най-дейните и атрактивни доброволци бяха Симеон Петров - 12г. , Борис Гецов - 7,5 г.  и Тодор Иванов - 11 г., които бяха и лектори на събитието!

Друго интересно, което можеше да се види на щанда ни бяха реалистичните макети на лешояди - белоглав и черен, белошипи ветрушки, червеногуша гъска и най-вече на щъркели в щъркелово гнездо. Последният макет, направен по Проект „За по-чиста природа днес, утре и завинаги“, финансиран Лидл България, показващ последиците от замърсяването на природата и проблемите, които срещат ежедневно щъркелите у нас - гнездо направено не само от клечки и клонки, но и от боклуци, найлонови торбички, опаковки от вафли и др., в него -  голям щъркел и малко щъркелче, чието краче е оплетено в сезал и некротирало, предизвика такъв интерес, че направихме кратка презентация на макета непосредствено пред сцената на фестивала, на която присъстваха голям брой посетители. 

Приятно посещение на щандът ни беше това на Министъра на околната среда и водите - Борислав Сандов, заедно със съпругата му, които се осмелиха да държат на ръка мишеловът Харис и улулицата Чара. Също така на кметът на Габрово - Таня Христова и бившият министър на земеделието, храните и горите - Десислава Танева. Всички те изразиха суперлативи за дейността на организаията ни.

Огромен брой хора и най-вече деца се включиха в освобождаването на птици, за което се бяхме погрижили от Зелени Балкани. Четири керкенеза бяха освободени по време на фестивала и полетяха свободни в небето над Узана. 

Благодарим за страхотната организация и поканата на Узана Поляна Фест!

Дейностите по опазване на ловния сокол се осъществяват в рамките на проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/1162), който обединява усилията на 7 организации от България, Румъния, Германия и Холандия. Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейската комисия.


Събитието се проведе със съдействието на:


За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000