_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани на ежегодния фестивал "Млада Синя Земя"

*
12.10.2020 г.
Зелени Балкани се включиха в ежегодния фестивал „Млада Синя Земя“, организиран от Регионален Природонаучен Музей – Пловдив.

Двудневната програма на фестивала събра организации и институции в парк „Дондукова градина“ с една обща цел – да покажем чрез творчество и образователни игри уникалната страна на нашата природа и защо се нуждае от нашата помощ.

Зелени Балкани се включват за втора поредна година, като в това издание темата на представянето бе „Да ги опазим“. Програмата включваше представяне на Поморийско езеро чрез образователно-информационно магнитно табло, представящо биоразнообразието на солената лагуна. Магнити на най-емблематичните видове намериха своите местообитания с помощта на всички малки природолюбители, които се включиха в игрите. Пъзели с въпроси и отговори представиха малко познати факти за китоподобните в Черно море и един за съжаление изчезнал от нашата фауна вид, но символ на българската природозащита – брадатия лешояд. Заниманията включваха също рисувателно ателие и настолна игра за екологичната мрежа Натура 2000, както и игра с „въдици“, в която чистихме морето от отпадъци. Макети в реален размер на гривеста рибарка и червеногуша гъска посрещаха уастниците на пункта , а на белоглав и черен лешояд представиха дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.
 
За екипът по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ бе удоволствие да стане част от инициативата на Регионален природонаучен музей – Пловдив и да видове, които се изправят пред редица заплахи, някои достигат до ръба на изчезване и благодарение на усилия на природозащитници от Зелени Балкани и други организации, се завръщат отново в природата на страната. Такива са китоподобните; лешоядите – белоглав, черен, брадат и египетски; гривестата рибарка; белошипата ветрушка и други.

За да не ставаме свидетели на изчезващи видове, е важно да сме запознати със заплахите, пред които се изправят най-узявимите и да работим за тяхното опазване сега, преди да е станало късно.

Благодарим на нашите доброволци Мартин Георгиев, Мина Попова и Недялка Аценова за участието и безценната помощ за провеждане на събитието.

За контакти:
Полина Христова – Специалист комуникации – Моб. тел.: 0882508721. e-mail: phristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – Координатор – Моб. тел.: 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За червеногушата гъска:
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа. Повече за вида ТУК.

За гривестата рибарка:
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. Повече за вида ТУК.

За белоглавия лешояд:
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000. Повече ТУК.

За брадатия лешояд:
Обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000. Повече за вида ТУК.


Събитието е част от информационните дейности по проект:

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000