_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани на гости на ДГ „Синчец“ в гр. Троян

1
21.10.2022 г.
Eкип на Зелени Балкани посети децата от ДГ „Синчец“ в гр. Троян на 20-ти октомври.

Заедно с екипа бяха верните приятели на центъра -горската улулица -Чара и керкенезът- Владко. Децата бяха на различна възраст и всички доста любопитни. Те, например, разбраха, че дивите животни не трябва да се гледат вкъщи, како се е случило с Чара и Владко, за да попаднат при нас и защо има нужда да продължим да се грижим за тях, а не ги особождаваме в природата и още куп други, интересни, неща за живота на дивите животни.

Децата се включиха и в кампанията за отбелязването на Международната нощ на прилепите като наредиха пъзел с прилепи, докато си говорим за тях. Използвахме случаят и да раздадем образователните материали, които да помогнат да преподавателите да стигнат по-интересен начин до децата, разказвайки им за ловните соколи, червеногушите гъски, прилепите, лешоядите и китоподобните в България.

Благодарим на екипа на детска градина “Синчец”,  за поканата и възможността да обогатим знанията на децата както.

В събитието се включиха и колеги от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, по проект: „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162).

Контакти:
Поля Тончева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org


"Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз." 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000