_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани на гости на Къща за гости и конна база Алфа-Даниел, с. Балканец, общ. Троян

Кът 1
13.07.2022 г.
На 12.07.2022г. екипът на Зелени Балкани бе поканен от Къща за гости и конна база Алфа-Даниел, с. Балканец, общ. Троян, за провеждане на събитие за популяризиране на мрежата Натура 2000, споделяне на информация за защитени видове и зони в страната и какво можем да правим, за да им помагаме и ние.

Събитието беше насочено към подрастващите от района, от които част са редовни посетители на конната база и прекарват много време сред природата, срещайки се с нейните обитатели. Всички от присъстващите деца бяха много заинтересувани от темата и участваха активно в дискусиите за видовете.

Бяхме им подготвили няколко обособени къта в прекрасната градина на мястото, като във всеки един говорихме за различен вид животни. Децата и техните родители и придружители имаха възможността да разгледат атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на "Зелени Балкани". 

Също така, успяхме да им представим новата си изложба от 9 макета в реални размери на защитени видове животни, изработени от сръчните ръце на Николай Тодоров – Арт Модел. Макетите са на Ловен сокол, Червеногуша гъска, Брадат лешояд, Белоглав лешояд, Кафяв дългоух прилеп, Бутилконос делфин, Афала в мащаб, Морска свиня/муткур, Белошипа ветрушка и Малък корморан. Целта на моделите е да пресъздават реалистично редките видове. Изложбата е предназначена да бъде експонирана в музеи и други институции из цялата страна.

Първият кът бе обособен с фото-изложбата и макети на морски обитатели, там обяснихме какво правят природозащитните организации като Зелени Балкани за природата, какво представлява мрежата Натура 2000 и докато разглеждаха отблизо как изглеждат Делфин, Афала и Малък корморан им обяснихме за техния начин на живот, поведение и какво правим за опазването им. 

Вторият кът беше посветен на лешоядите и грабливите птици, където си говорихме за тези видове, техните навици и биология, местообитания и заплахи, които те срещат и грижите, които полагаме за тях. Посетителите разгледаха отблизо макетите и детските информационни табла, които бяха разположени там и запомниха любопитни факти за видовете. Също така там решавахме забавен интерактивен пъзел-игра за белоглавия лешояд, където всички затвърдиха придобитите знания по време на дискусията.

Третият кът, безспорно най-атрактивен за посетителите беше горската библиотека на Алфа-Даниел, която бяхме обособили за ветрушки и прилепи. Отново с макети и фотографии, участниците на събитието придобиха любопитна информация и факти за тези видове. 

От Зелени Балкани осигурихме информационни материали, дипляни, флаери, детски информационни табла за видовете, плакати на защитени видове и детски книжки, които ще бъдат поместени в Горската библиотека, за да могат посетителите на базата да ги разглеждат.

Всички участващи получиха като награди игри за памет, стикери, флаери и значки на застрашени видове. 

Благодарим за поканата и страхотното съдействие за организацията и провеждането на събитието, за осигуреният терен и гостоприемството на Къща за гости и конна база Алфа-Даниел.

До нови срещи!

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org


Събитието се проведе със съдействието на:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000