_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани се присъединяват към честванията за отбелязване на 30-я рожден ден на НП "Рила"

1
24.02.2022 г.
На 24 февруари 2022 г., Национален парк Рила отбелязва своя 30 годишен рожден ден. Мотото на кампанията е „30 години Национален парк Рила - предизвикателство за идните поколения“. Зелени Балкани се присъединяват към събитията за отбелязване на годишнината на парка с експониране на фотоизложбата "Натура 2000 в България" в информационния център - Паничище.

Изложбата представлява красиви фотографии на защитени видове животни и растения, част от екологичната мрежа Натура 2000. Идеята ни е да се представи сред по-широката общественост нашето уникално природно богатство.

Като част от честването в информационния център на националния парк в Самоков ще бъде експонирана и изложбата на РИМ - Благоевград, създадена по проект "Музеен пъзел - природа и традиции".

Националните паркове в България представляват защитени територии определени от Закона за защитените територии в България. Те са държавна собственост и в тях не се включват селища, а екосистемите са изцяло с естествен произход и с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания. В България са обособени 3 национални парка (Рила, Пирин и Централен Балкан) с обща площ 193 000 хектара.

Национален парк „Рила" е най-големият от трите национални парка на територията на България.  Обявен е за такъв 24 февруари 1992 г. Теритоията му се припокрива и с две защитени зони, обявени по Европейските Директиви за опазване на птиците и на местообитанията и включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

От територията на парка извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров - Марица, има над 120 естествени езера, повечето са с ледников произход. В него има четири български резервата. Национален парк „Рила" е една от най-големите защитени територии в Европа. Двата резервата „Парангалица" и „Маричини езера" са част от световната мрежа на биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера", както и Мусала, най-високият връх на Балканския полуостров. В парка се намират 326 български национални паметници, като два са от световно значение.

Като част от инициативите за отбелязване на годишнината, ще се проведе и официална церемония на 24 февруари 2022 г. в Благоевград 

Използваме случая да поздравим колегите си от Национален парк "Рила" и да им пожелаем много успехи, в опазване на уникалното природно наследство на Парка.
 
Допълнителна информация за Национален парк Рила https://bit.ly/36rQqlm

Използвани са снимки на Емил Енчев и архив Зелени Балкани и НП "Рила".
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000