_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Зелени Балкани взеха участие във фестивала "Семе Българско"

*
19.04.2022 г.
На 16-17.04.22 се проведе осмото издание на фестивал “Семе Българско” в гр. Севлиево, където екипът на Зелени Балкани взе участие за поредна година, за да представим дейностите си за опазване на редките видове птици в страната.

Фестивалът е насочен изцяло към българското производство.  На изложените щандове се предлагат изцяло български продукти – билки, семена, цветя и продукти от местни производители, а ние показахме нашата подкрепа за българската природа и българските производители. Тъй като една от основните цели на проекта ни “Нови Хоризонти” е повишаване на обществената информираност и ниска екологична култура на широката общественост за НАТУРА 2000, чрез използването на  ключови, флагови видове, предмет на опазване в мрежата, на щанда ни, посетителите на фестивала можеха да получат информация за идеята на организацията, за даренията, за това как всеки може да допринесе за опазването на редките видове и възстановяването на изчезналите такива, а също така можеха да открият и най-разнообразни рекламни материали, флаери и дипляни, относно видовете и дейността ни.

Освен това представихме дейностите си и по проект „Живот за сокола“ като част от работата ни по популяризиране на вида и усилията ни за неговото завръщане, като гнездящ вид у нас, като на фестивала присъстваха птици от Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани и макети в реален размер. Сензацията на събитието беше ловният сокол Ромео, който привлече изключително много любопитни погледи и беше повод за много дискусии и срещи с малки и големи.

По проекта се включиха и доброволци, които с радост обясняваха на посетителите за птиците и дейността ни. 

И двата проекта  „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ и „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) са продължителност 5 години и са финансирани от програма LIFE на Европейския съюз.


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000