<![CDATA[Натура 2000 Зелени Балкани]]> http://greenbalkans.org/natura2000/ bg Mon, 19 Apr 2010 10:18:12 +0300 http://greenbalkans.org/natura2000//images/logo_client.jpg<![CDATA[Натура 2000 Зелени Балкани]]>http://greenbalkans.org/natura2000/ <![CDATA[УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,]]> # #

19.04.2010

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯТ САЙТ НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ, ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000.

САЙТЪТ В МОМЕНТА СЕ РАЗРАБОТВА И ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ НА НЕГО СА РАБОТНИ ИЛИ НЕРЕДАКТИРАНИ.

МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТЕ, АКО СМЕ ВИ ПРИЧИНИЛИ НЕУДОБСТВО!

За информация: Елена Стоева - etilova@greenbalkans.org

]]>
<![CDATA[Управление и финансиране на мрежата Натура 2000]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=154 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=154

29.10.2009
От 14-16.10.2009, в София, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“ организира семинар на тема:“Управление и финансиране на мрежата Натура 2000”.

]]>
<![CDATA[Управление и финансиране на мрежата Натура 2000]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=165 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=165

29.10.2009
От 14-16.10.2009, в София, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“ организира семинар на тема:“Управление и финансиране на мрежата Натура 2000”.

]]>
<![CDATA[Нов проект на Зелени Балкани за НАТУРА 2000]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=155 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=155

08.07.2009
Зелени Балкани ще изпълнява проект “Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране”.

Основната цел на проекта е да се предаде немския опит в редица области на практическото прилагане на Натура 2000: оценката за съвместимост с предмета и целите на опазване в зоните, управление, докладване към Европейската комисия и др.

]]>
<![CDATA[Евродепутати настояха за незабавни наказателни процедури срещу България заради неопазване на НАТУРА 2000]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=156 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=156

07.07.2009
На 30.04.2009г. се състоя последното заседание на Комитета по петиции към Европейския парламент за този мандат. В присъствието на петиционерите, включително представител на Зелени Балкани, на заседанието бяха разгледани българските петиции, засягащи неопазване на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

]]>
<![CDATA[Заключителна конференция - представяне на ръководство за разработване на планове за управление на защитени зони от НАТУРА 2000]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=157 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=157

30.03.2009
В София, на 31 март 2009 г. (вторник), в хотел “Света София” се проведе заключителната конференция на проект “Изграждане на капацитет за разработка на планове за управление на НАТУРА 2000 зони в България” ref. BBI–MATRA/2005/035.

]]>
<![CDATA[Eвропейският съюз окончателно прие българските защитени зони от НАТУРА 2000, в частта по Директивата за местообитанията]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=158 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=158

17.12.2008
На 12.12.2008, Европейската комисия взе решение за одобряване на предложените от България защитени зони за хабитатите, които да бъдат включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

]]>
<![CDATA[Брюксел одобри зоните от НАТУРА 2000 без Рила-буфер]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=159 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=159

28.10.2008
Комитетът по хабитатите на Европейската комисия (ЕК) одобри предложените от България зони за местообитанията от "Натура", както бяха предложени от правителството, съобщи екоминистерството.

]]>
<![CDATA[Природозащитници обсъдиха проблемите около Натура 2000 с еврокомисаря Ставрос Димас]]> http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=160 http://greenbalkans.org/natura2000/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=160

02.08.2007
Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха късно в четвъртък с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас, за да обсъдят проблемите с европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.
На срещата еврокомисарят Ставрос Димас заяви, че Европейската комисия разбира, че представените от българското правителство списъци със зони от мрежата Натура 2000 са непълни, както и че са изключени местата от икономически интерес. Беше изтъкнато, че и двете обстоятелства противоречат на европейското законодателство.

]]>