Методи за устойчиво управление на горите
Методи за устойчиво управление на горите
Презентации
От този модул можете да изтеглите презентации по темата за устойчиво управление на горите, представени на семинарите по Дейност 2 на настоящия проект.
Документи за сваляне Размер Тип
Потенциални мерки за опазване на гората Елатия - Гърция - Ставрос Кехагеоглу (Национален парк Родопи - Гърция) и Ник Григориадис (Институт за изследване на гората в Солун, на англ.) 1 Mb
Оценка на консервационния статус в управлявани и неуправлявани гори от НАТУРА 2000 - Ник Григориадис (Институт за изследване на гората в Солун, на англ.) 3 Mb
Опазване на горите в съответствие с НАТУРА 2000 - д-р Рейнхолд Шаал, Министерство на селските райони на провинция Баден Вюртемберг в Германия (на англ.) 1 Mb
Натура 2000 и типове горски хабитати в България - Инж. Добромира Димова 3 Mb
Инвентаризация и управление на мъртва дървесина в горите - д-р Ст. Лазаров 4 Mb
Горска сертификация - Димова и Лазаров 871 Kb
Значение на мъртвата дървесина и старите гори - д-р Аксел Симанк (на англ.) 2 Mb
Управление на горите в Натура 2000 в Германия - д-р Аксел Симанк (на англ.) 3 Mb
Управление на мъртвата дървесина в Бавария - Инж. Борис Митермайер (на англ.) 4 Mb
Осъществяване целите на Натура 2000 в баварските гори - Инж. Борис Митермайер (на англ.) 5 Mb
Аспекти на Натура 2000 и горите в Гърция - Ник Григориадис (на англ.) 5 Mb
Управление на горите в Гърция - Пери Коуракли (на англ.) 519 Kb
Управление на мъртвата дървесина в ДГС Триград - инж. Захарина Бакларева 1 Mb