Новини и събития
На проверка в Спасителния център 20.05.2017
Академичните наставници на две от групите студенти по проект „Студентски практики“ на МОН доктор Манол Карадаев и доц. Гергана Николова провериха работата на стажантите в Спасителния център на Зелени Балкани.

Двамата се запознаха с дейностите на студентите, провериха наличните към момента стажанти и зададоха въпроси относно работата, трудностите и наученото от бъдещите ветеринарни лекари.

След официалната част на посещението си двамата гости разгледаха Центъра и се запознаха с екипа и пациентите му.
До момента от Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет в Спасителния център за диви животни на стаж по проект „Студентски практики“ на МОН са преминали повече от 60 студента.