Новини и събития
Съдбата на прилепчетата, бездомничета от Русе! 09.03.2016
Здравейте приятели, помните ли четирите прилепа, които приехме, изпратени при нас от РИОСВ Русе?

Оказа се, че прилепите не са от Русе, а от град Бяла. Те са обитавали старо дърво в двора на Историческия музей, маркирано от служителите на Общината като опасно. За съжаление, те не са били наясно, че това старо дърво е зимното убежище на цяла колония от защитения вид - ръждив вечерник (Nyctalus noctula). Също така се оказа, че не всички останали прилепи са били мъртви.

Такива са били само 3 индивида от откритите 73 екземпляра. 66 от прилепите, всъщност са били в отлично състояние и по преценка на експертите от РИОСВ са били пуснати на свобода, а 4 бяха пратени в Спасителния център. Така....това е предисторията, а сега – за развитието при нас.

Три от прилепите (два женски и един мъжки) вече пуснахме на свобода, след кратък период на рехабилитация (звучи като СПА, нали :)). Възползвайки се от пролетното време ги пуснахме в подходящо укритие в парк Загорка в Стара Загора. Четвъртия прилеп, за съжаление ще остане при нас по-дълго. Той има счупване на „совалката“ – основната кост, поддържаща крилото. На прилепа бе направена изключително сложна операция – а именно остеосинтеза – поставянето на „пирон“, който да подпомогне зарастването на крилото. Преди няколко години, тази хирургическа интервенция бе приложена за първи път в България именно в Спасителния център. На практика тя е единствения начин да спасим крилото и живота на прилепа и се надяваме са се оправи! Дали ще се преборим да възстановим фината моторика на килото?...Очаквайте информация по-късно...

Към новината са използвани снимки, предоставени от РИОСВ Русе