Новини и събития
Учебно пътуване в Германия за експерти от горския сектор от Област Смолян 30.09.2012

В периода 24 – 28 септември, 2012 г., служители в горския сектор от област Смолян посетиха провинцията Баден-Вюртемберг в Германия и обмениха познания и опит със свои колеги по отношение на управлението и опазването на местообитанията и видовете от европейската екологична мрежа Натура 2000. Учебното пътуване се осъществи в рамките на проект: Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

От българска страна в учебното пътуване се включиха представители на РДГ – Смолян, Централната администрация на Южноцентрално държавно предприятие, ДГС – Смилян, ДГС – Триград и ДГС – Михалково. Участие взеха също представители на Сдружение Зелени Балкани и Фондация Евронатур, като организатори и партниращи НПО по изпълнението на проекта, в рамките на който бе планирано пътуването.

Българската делегация се срещна с представители на Министерство на селските райони и защита на потребителите на Баден-Вюртемберг, Центъра за изследване на гората на Баден-Вюртемберг във Фрайбург (Freiburg), Отделът за опазване на околната среда и управление на ландшафта и Дирекцията по горите към Областния съвет във Фрайбург, Горски участък – Фрайбург, Горски участък – Триберг и Сдружението на общините на Южен Шварцвалд, което управлява Природен парк „Южен Шварцвалд”.

В рамките на пътуването бяха посетени гори с различна природозащитна и стопанска стойност в рамките на природния парк, включително гори в НАТУРА 2000 зони. На участниците бе представена концепцията на провинцията Баден-Вюртемберг за мъртвата дървесина и старите гори, както и различни примери за стопанисване на гори с висока консервационна стойност и видове от консервационна значимост като глухаря.
Българската група посети и туристическият информационен център на природен парк „Южен Шварцвалд” – Къща на природата, където се запозна с различни интерактивни методи за информиране на гражаданите за значимостта на дейностите по опазване на дивата природа.

Екипът на „Зелени Балкани” и експертите от горския сектор от Област Смоялн, взели участие в пътуването, изказват своите благоданости на: г-жа Ан-Катрин Хайнрикс – Фондация ЕВРОНАТУР, г-н Рейнхолд Шаал от Министерство на селските райони, прехраната и защитата на потребителите в Баден-Вюртемберг, г-н Андреас Шабел (Отдел по горска екология към Центъра за изследване на гората), г-жа Мартина Осендорф (Областен съвет, отдел за опазване на околната среда и управление на ландшафта), г-н Клаус Шулер (Горски участък Фрайбург), г-н Бернхард Ширмер (Областен съвет Фрайбург, Дирекция по горите), г-н Ахим Шлосер и г-н Холгер Вегнер - Природен парк „Южен Шварцвалд”, г-н Йоханес вон Стем (Горски участък Триберг) и всички остнали, които помогнаха това учебно пътуване да се случи.

В подраздела Презентации, към раздел За проекта на този уебсайт са приложени презентациите на българските участници в учебното пътуване, за които екипът на „Зелени Балкани” сърдечно благодари.