Новини и събития
Учредително събрание на Инициатива Циганско градище 28.11.2012
В Рудозем ще се учреди неправителствена организация от широк кръг заинтересовани страни за съвместно управление на защитена зона „Циганско градище”.

В резултат от трите работни срещи в рамките на проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”, заинтересованите страни взеха решение да учредят неправителствена организация – сдружение, за целите на бъдещото още по-устойчиво и съвместно уравление на защитена зона „Циганско градище”.

Учредителното събрание ще се състои на 30 ноември, 2012 от 13 ч. в Туристически информационен център – Рудозем. Участие в събранието са заявили граждани, общини, неправителствени организации и представители на местния бизнес. Още на последната среща на заинтересованите страни, състояла се в Златоград се взе решение за името на бъдещото сдружение: „Инициатива Циганско градище”. Целите и предмета на дейност също бяха обсъдени в Златоград, но за тяхното окончателно формулиране в устава ще се вземе решение на 30 ноември, 2012 г..

За институциите, които изразиха готовност да партнират на "Инициатива Циганско градище", но не могат формално да севключат в НПО(сдружение) ще бъде изготвен мемурандум за партньорство. Мемурандумът ще бъде представен на всяка една институция след регистрацията на сдружението.

Допълнителна информация по отношение на заинтересованите страни и необходимостта те да бъдат активни по отношение на НАТУРА 2000, можете да прочетете в специално изготвеният „Анализ на заинтересованите страни”.

За допълнителна информация:
Нели Арабаджиева – Зелени Балкани
narabadzhieva@greenbalkans.org, тел.: 0884 25 77 11Документи за сваляне Размер Тип
Анализ на заинтересованите страни 414 Kb