Новини и събития
Уникално наблюдение на голяма дропла от екипа на Зелени Балкани по време на среднозимното преброяване на водолюбивите птици у нас 17.01.2017
За първи път от много години, по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, един отдавна забравен вид – голямата дропла –  бе открит от екип на Зелени Балкани.  Единичен екземпляр е бил наблюдаван в нива на територията на ЗЗ "Язовир Овчарица" на 13-ти януари.

Голямата дропла (Otis tarda) е птица от семейство Дроплови. Тя е най-голямото животно, което може да лети. Мъжките дропли достигат до 90 – 105 cm на височина, около 115 cm на дължина и 210 – 270 cm размах на крилете при тегло между 6 – 18 kg като най-често то е около 13 kg. Най-големият потвърден екземпляр е бил с тегло от 21 kg.

В далечното минало е гнездяла в цяла България, през втората половина на 20-ти век единични екземпляри са се размножавали все още в Добруджа и Златията (С. България). През втората половина на 20-ти век числеността рязко спада и видът е на границата на изчезване за България. Зимуващи птици са наблюдавани в района на последните гнездовища в северна България много рядко, веднъж на 10-20 години. А съобщенията за последните регистрирани зимуващи птици във вътрешността на страната са от 70-те години на миналия век.

Вероятно тежката зима е принудила отделни птици да прехвърлят Стара планина, като заслуга за появата им в района на Овчарица имат освен подходящия биотоп, така също и ятата диви гъски, с които вида съжителства през зимния период.
 
За повече информация:
Георги Дулев, GSM 0884004665, gdulev@greenbalkans.org