Новини и събития
В Смолян се проведе семинар за НАТУРА 2000 за заетите в горския сектор 05.11.2012
Обучението бе насочено основно към хората ангажирани в горския сектор в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие, РДГ Смолян, както и частните горовладелци от района на Западни Родопи.

Основната тема в програмата на семинара бяха методите за устойчиво управление на горите, съгласно изискванията на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като акцент бе поставен върху горската сертификация и нуждата от оставяне на мъртва дървесина. Лектори на семинара бяха експерти от България, Германия и Гърция.

Семинарът се проведе в рамките на проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”. Проектът е съвместна инициатива на Фондация ЕвроНатур - Германия и Сдружение Зелени Балкани, одобрена и финансирана от Министерство на околната среда на Германия (BMU) чрез Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN).

За контакт:
Нели Арабаджиева, Зелени Балкани, тел.: 0884 25 77 11,
narabadzhieva@greenbalkans.org, www.greenbalkans.org


Документи за сваляне Размер Тип
Program of the seminar 647.50K b
Програма на семинара 742.50K b
Списък на присъстващите 955.72K b