Новини и събития
Зелени Балкани на изложението ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ в Международен Панаир-Пловдив 27.03.2013
На изложението се представиха презентации по настоящи проекти на Зелени Балкани :

o По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360 (ръководител на проекта- Градимир Градев);
o Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 (ръководител на проекта- Елена Кметова);
o Опазване на застрашени видове водолюбиви птици и природни местообитания в Поморийско езеро (ръководител на проекта- Димитър Попов);
o Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в защитените зони от НАТУРА 2000 в Област Смолян (ръководител на проекта -Димитър Попов);
o Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица (ръководител на проекта- Христо Николов).

Новото в тазгодишното участие на Зелени Балкани беше представянето и на нашия електронен магазин. Голяма радост за малките бяха саламандрите, рибките, скорпионите и лебедите. И не, не става въпрос за живи животинки, а за модулни оригами. Макетните лешояди (черен и белоглав), които бяхме изложили, спираха и малки и големи, предизвиквайки най-интересни коментари. Имаше и немалко деца, които показаха завидни познания, с което доказаха, че именно те са нашето бъдеще и си заслужава човек да влага всички възможни усилия, за да ги запознае с това, което ги заобикаля. Надяваме се, че сме предизвикали и интереса на по-големите.

В четвъртък гост на щанда на Зелени Балкани беше Спасителният център за диви животни. За наша радост доста хора вече бяха чували за центъра, някои от тях бяха пращали и ранени животни към гр. Стара Загора, други вече бяха осиновили животни от там. Пеликанът Груйо беше намесен не малко пъти.

Специална касичка пък събираше даренията на посетителите, които решиха, че ще помогнат в нашите природозащитни дейности. Парите, които бяха събрани, ще бъдат използвани за мероприятия в полза на природата. Следете събитията на сайта ни, за да разберете къде ще се появи тя, скоро ще я видите на неочаквани места!

Не ни подминаха и медиите – Нова българска телевизия (NBT) излъчи пряко интервю с Нели Арабджиева в петък. Темата на разговора беше доброволчеството и нашата дейност като цяло. И в тази връзка, трябва да споменем и доброволците, без чието участие и помощ тазгодишното изложение нямаше да бъде в този си вид – Николай Кръстев, Иван Проданов, Иван Маламов, Надежда Кунчева, Николай Димов, Лили Стоева, Георги Стойчев, Евгений Даков.

И не на последно място трябва да благодарим на Международен Панаир-Пловдив за любезното съдействие. Надяваме се и за в бъдеще да си партнираме в подобни начинания!

За информация:
Румяна Николова
Стажант по програма "Ново начало - от образование към заетост"
Тел: 0885 733 902
E-mail:
rnikolova@greenbalkans.org