Новини и събития
Зелени Балкани обявяват конкурс за длъжността Технически сътрудник 29.01.2014
Месторабота – офис на Зелени Балкани в Стара Загора

Задължения и отговорности
- поддръжка на офиса, офис техниката, доставка на офис консумативи;
- записване, обработка, сортиране, класифициране и попълване на информация, свързана с дейността на Организацията;
- поддържане на деловодството на организацията (входяща и изходяща кореспонденция, договори, други);
- работа с институции, свързана с дейността на СНЦто – НАП, НОИ, Община, Областна управа, пощенски служби, други;
- подготовка на документация по ЗБУТ;
- поддържане на досиета на екипа във връзка с ТРЗ дейностите;
- подготовка и окомплектоване на разходооправдателни документи (пътни листи, командировъчни заповеди, други), изготвяне на фактури, проверяване на числовите записвания;
- подготвяне на отчети и кореспонденция с рутинен характер;
- съдействие за дейността на електронен магазин на Зелени Балкани (подготовка и изпращане на пратки, опис на финанси, кореспонденция);
- работа с копирни машини, факс и друга офис-техника във връзка с горепосочените задачи;
- други задачи, по задание на прекия ръководител.

Условия на труд
Трудов договор;

Възнаграждение - 640 лева (щат);
Работно време -  от 9 до 18 часа, обедна почивка от 12 до 13 часа;
Работно място, осигурени офис консумативи, ползване на служебни автомобили, работа в приятна работна среда, сплотен и мотивиран колектив;

Задължителни изисквания:
- компютърни умения – работа на много добро ниво с Word и Excell;
- работа с програми за обработка на изображения – базисно ниво;
- опит или образование в областта по задачите описани по-горе;
- отговорност, изпълнителност, последователност;
- владеене на английски език;
- умения за работа в екип, отзивчивост.

С предимство се ползват кандидати с:
- практически опит в сферата на счетоводство, финанси, ТРЗ, ЗБУТ;
- доказан професионален опит;
- препоръки от предходни работодатели;
- отлично (писмено и говоримо) владеене на английски език;
- подходящо образование.

Кандидатите за работно място e необходимо да предоставят европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, препоръки, дипломи и други релевантни документи.
Документите могат да бъдат изпратени на мейл etilova@greenbalkans.org. За допълнителна информация и разяснения – Елена Стоева, моб. тел. 0887574699.

Срок на конкурса:
- до 23 януари 2014г. – подаване на документи;
- до 27 януари 2014г. – преглед на кандидатурите, интервюта с кандидатите;
- до 29 януари 2014г.– обявяване на разултатите от конкурса и назначаване на избрания кандидат.

За допълнителни въпроси и разяснения, свързани с процедурата за кандидатстване, можете да се свържете с:
Елена Стоева - Председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора", моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org.