Новини и събития
 
Скъпи колеги, приятели и съмишленици, По случай предстоящите новогодишни празници, екипът на Зелени Балкани Ви пожелава много хармония, радост и благоденствие. повече»
В Рудозем бе учредена нова местна неправителствена организация с името „Инициатива Циганско Градище”. Учредителите се събраха в Туристическият информационен център в града.
повече»
Наръчникът бе издаден в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.
повече»

В Рудозем ще се учреди неправителствена организация от широк кръг заинтересовани страни за съвместно управление на защитена зона „Циганско градище”.


повече»
На 5 и 6 ноември 2012 г., в Хотел Кипарис Алфа в Смолян се проведе семинар на тема: “Методи за устойчиво стопанисване на горите в Натура 2000”.
повече»
На 17 октомври, 2012 г. в Златоград се проведе работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата се проведе в зала „Станислав Сивриев” в етнографския комплекс в града.
повече»
.В периода 24 – 28 септември, 2012 г., служители в горския сектор от област Смолян посетиха провинцията Баден-Вюртемберг в Германия и обмениха познания и опит със свои колеги по отношение на управлението и опазването на местообитанията и видовете от европейската екологична мрежа Натура 2000. Учебното пътуване се осъществи в рамките на проект: Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” .
повече»
На 4 юли, 2012 г. в гр. Мадан се проведе работна среща на заинтересованите страни за съвместно управление на защитена зона „Циганско градище”. Срещата се проведе в залата на Общински съвет – Мадан и бе открита от председателя на Общинския съвет г-н Хайри Садъков.
повече»
Семинарът се проведе в хотел Кипарис Алфа в Смолян, на 16 май 2012 г., в рамките на проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

повече»
На 26 април, 2012 г. в Рудозем се проведе първата работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата се проведе в залата на Общински съвет и бе открита от кмета на Рудозем - Румен Пехливанов.

повече»