Новини и събития
 
На 4 ноември, 2011 г. се проведе първата работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”. Срещата се проведе в хотел „Кипарис Алфа” в Смолян.

повече»
Площта на европейската екологична мрежа в България предизвиква редица полемики и коментари през изминалите няколко месеца. Дали запазената природа е бич за българската икономика е въпрос, който все още се коментира, въпреки че целта на НАТУРА 2000 е именно да стимулира икономическото развите, без да бъдат унищожени уникалните ресурси на страната.

повече»
«123»