Финансиране и управление
Финансиращи и управляващи организации:
Министерство на околната среда на Германия (BMU) – http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php

Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) – http://www.umweltbundesamt.de/index-e.htm

Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN) – http://www.bfn.de/index+M52087573ab0.html

Изпълнители на проекта:
СНЦ „Зелени Балкани”www.greenbalkans.org

Фондация „Евронатур” – Германия – www.euronatur.org/EuroNatur-aktuell.7.0.html

Партньори
ИАГhttp://www.nug.bg/

РДГ Смолян - http://www.smolian.iag.bg/