Зеленият пояс
За инициативата European Green Belt (Европейски зелен пояс) и връзката и с настоящата проектна идея:

European Green Belt е инициатива, започнала в Германия преди около 20 години и разрастнала се постепенно в цяла Европа. След отварянето на границите между Източна и Западна Европа става ясно, че точно регионите по протежение на „Желязната завеса”, са се превърнали в особено ценни убежища на много застрашени животински и растителни видове. Като признание за уникалността на тези територии Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и немски неправителствени организации стартират инициативата Европейски зелен пояс. Тя трябва да допринесе за опазването на ценни природни територии по границите и да стимулира свързването им в екологична мрежа. Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански Зелен пояс.

Районът на Родопите и най-вече ридовете по границата с Република Гърция, част от които са в обхвата на административна област Смолян, попадат в рамките на тази инициатива. Има няколко защитени местности и зони, които са по самата българо-гръцка граница, обявени за опазването на редки растителни и животински видове като мечката, вълка, родопския крем и др.

Настоящата проектна идея кореспондира пряко с целите на инициативата Европейски зелен пояс. С успешното изпълнение на проекта ще бъде подпомогнато управлението на защитените зони от НАТУРА 2000, попадащи частично или изцяло в териториалния обхват на област Смолян. Приносът на проекта към устойчивото управление конкретно на ЗЗ „Родопи - Западни”, ЗЗ „Триград - Мурсалица” и ЗЗ „Циганско градище” ще бъде директен и към развитието на Европейския зелен пояс.