Контакти
Екип на проекта от СНЦ „Зелени Балкани”:
Димитър Попов
ръководител,
тел: 0885 108712,
ел. поща: dpopov@greenbalkans.org

Даниела Попова
координатор,
тел: 0889 482996, 0884 005 441,
ел. поща: danielapopova@abv.bg

Нели Арабаджиева
административен сътрудник,
тел: 0884 257711,
ел. поща: narabadzhieva@greenbalkans.org
Екип на проекта от страна на ЕВРОНАТУР – Германия:
Anne Katrin Heinrichs
ел. поща: anne.katrin.heinrichs@euronatur.org
Контакт с нас
Изпрати