Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 24.04.2021 ] Пролет на Поморийско езеро
Пролетта дойде на Поморийско езеро и с нея започнаха и интересните наблюдения в така ценната солена лагуна. Наред със засилената миграция на хиляди птици, придвижващи се на север към гнездовите си местообитания, започна и гнездовия сезон в езерото. Брачни игри, заемане на територия, вече мътещи птици и много песни – това представлява пролетната картина тук.
повече >>

[ 19.04.2021 ] Рекордна численост на вида малък корморан в Поморийско езеро
По време на редовния мониторинг на биоразнообразието на Поморийско езеро, провеждан в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“, бе установена рекордна численост на вида малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) - 658 индивида. 
повече >>

[ 19.04.2021 ] Пътешествията на гривестите рибарки от Поморийско езеро продължават
С настъпването на пролетта процеса на миграция продължава да е активен и гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) на Поморийско езеро се увеличават, като числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива маркирани в местната колония.
повече >>

[ 02.04.2021 ] Интерактивна експозиция представя проблема със замърсяване на Черно море с отпадъци Изхвърлените от човека и попаднали в реките и моретата отпадъци представляват не само естетически, загрозяващ пейзажа проблем. Те са също така основна заплаха за биоразнообразието на планетата и риск за здравето на хората. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook