Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 12.11.2019 ] Дни на доброволчеството с Джапан Табако Интернешънъл България
В края на октомври и началото на ноември екип на Зелени Балкани бе част от доброволческите дни на Джапан Табако Интернешънъл България.
повече >>

[ 03.11.2019 ] Отбелязахме Международния ден на Черно море
За поредна година отбелязахме Международния ден на Черно море, като инициативата обхвана няколко селища в страната.
повече >>

[ 02.11.2019 ] Oтбелязваме Международния Ден на Черно море със събития в няколко селища в страната
На 31 октомври честваме 23 години от официалното приемане на мерки за борба с морското замърсяване ... 
повече >>

[ 02.11.2019 ] Ято от над сто фламинги на Поморийско езеро
Вече почти две седмици Поморийско езеро е обект на интерес от страна на ято фламинго, които станаха повод за огромна радост и еуфория у местните жители.
повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook