Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 02.06.2020 ] Посетителският център „Поморийско езеро” отваря врати! След неочакваните предизвикателства на 2020 година, Посетителският център „ Поморийско езеро” днес (2-ри юни) отваря врати.  повече >>

[ 02.06.2020 ] Академия за доброволци – в действие в Поморие! В края на май месец съчетахме полезното с приятното и посетихме Поморийско езеро. повече >>

[ 01.06.2020 ] ЮНИ – месец на гривестата рибарка Посрещаме лятото с един малко познат и рядко срещан вид – гривестата рибарка... повече >>

[ 25.05.2020 ] Важно съобщение!!! Във връзка с извънредното положение в страната, както и превенцията за разпространение на COVID 19 предприехме стъпки към ограничаване на рисковете за здравето на служители, колеги, посетители, приятели и доброволци. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook