Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 19.04.2019 ] Зелени Балкани бе част от ежегодния „екохепънинг“ по случай Деня на Земята
Тази година започнахме от рано празненствата по случай Деня на Земята, като се присъединихме към колегите от детски отдел на НБ "Иван Вазов" в ежегодния "екохепънинг".

 
повече >>

[ 09.04.2019 ] На гости на учениците от ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив В първите дни след пролетната ваканция екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти” бяха на гости на клуб "Екология" с ученици от 4 в клас при г-жа Стоицова от ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив. повече >>

[ 22.03.2019 ] Приключи конкурсът за детска рисунка на тема "Влажните зони и климатичните промени в нашия район" Обяваваме приключването на конкурса за детска рисунка на тема „Опазване на влажните зони и климатичните промени в нашия район“. повече >>

[ 22.03.2019 ] 22 март – Ден на водата в Пловдив Тази година ще отбележим Деня на водата с различни събития в Пловдив и бихме се радвали да се видим на някои от тях с Вас! повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook