Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Предстоящи събития
[ 02.02.2019 ] Ден на влажните зони - 02 февруари 2019 Тази година мотото на кампанията е „влажните зони и климатичните промени”  повече >>

Новини
[ 17.01.2019 ] Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа и образователни дейности за червеногушата гъска В периода 11-14 януари екип на Зелени Балкани проведе третият за този зимен сезон мониторинг на зимуващите видове птици в Приморска Добруджа.  повече >>

[ 02.01.2019 ] Весели празници! Весели празници, приятели! повече >>

[ 06.11.2018 ] Есенно проучване на разпространение и численост на китоподобните в българските териториални води на Черно Море
Усилията на сдружение Зелени Балкани за мониторинг на динамиката и вариацията в числеността и разпространението на китоподобните в българските териториални води продължиха с есенно проучване. То беше проведено през втората половина на октомври като стартира на 18-и и след две временни прекъсвания поради лошо време завърши на 31-ви.
повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook