Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.01.2022 ] „За хората и природата“ – мотото на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари
Предстоящият 2-ри февруари ни напомня и призовава за действия, свързани с постигането на баланс и хармония с околната среда – задача, която си остава сред най-големите предизвикателства пред човечеството в последните два века. 

повече >>

[ 06.12.2021 ] Макети на делфини на гости на Посетителски център „Поморийско езеро“
От 3 декември в Посетителски център „Поморийско езеро“ Зелени Балкани представят интерактивна експозиция, засягаща проблема със замърсяването с отпадъци на Черно море, както и на влажните зони и по-специално на Поморийско езеро. 

повече >>

[ 21.11.2021 ] Сформиран беше Консултативен съвет за Поморийско езеро
Проведе се първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която участваха представители на СНЦ Зелени Балкани и други НПО (БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото – М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000.

 
повече >>

[ 28.10.2021 ] Резултати от годишния мониторинг на птиците в Поморийско езеро
Измина първата година от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда регулярен мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото. 

повече >>

[ 20.10.2021 ] Нощ на прилепите в Бургас На 1 октомври отбелязахме Нощта на прилепите в Бургас.
 
повече >>

[ 19.10.2021 ] Отбелязваме Международния ден на Черно море
Събитието се отлага поради настоящата обстановка в страната.

повече >>

[ 04.10.2021 ] Нощ на прилепите в Посетителски център „Поморийско езеро“
Отбелязахме 25-тата Международна Нощ на прилепите и в Поморие...

повече >>

[ 09.09.2021 ] Поморийско езеро - нов вид и стари проблеми
На 6-ти септември приключи 26-та поредна доброволческа бригада на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани. Традиционните бригади на сдружението целят да ангажират и мотивират хора от цялата страна да обичат и опазват природата, да се грижат за нея. Обикновено те събират съмишленици от различни градове, дори държави, с разнообразни професии, от различни поколения. Хората отделят от времето и средствата си, за да положат усилия за възстановяване на местообитанията на редки и застрашени видове. Това се прави, за да можем да се наслаждаваме всички на красотата на природата и за в бъдеще. 

повече >>

[ 07.09.2021 ] Приключи Консервационна бригада „Поморийско езеро 2021“
Приключи 26-тата консервационна бригада на Поморийско езеро, организирана от СНЦ „Зелени Балкани“. Събитието се проведе в периода  1-ви - 6-ти септември, като традиционно то събира на брега на солената лагуна край Поморие десетки доброволци и природозащитници. Тази година в доброволческите дейности се включиха над 30 души от най-различни възрастови групи, професии, държави и населени места, но обединени от общата кауза – любовта към природата. Те посветиха време и усилия за опазването на редки видове и местообитания в Поморийско езеро. По време на бригадата бе ремонтиран острова пред Музея на солта, на който гнезди колонията на гривестите рибарки. Укрепена беше дървената част на острова с допълнително 150 колчета, които да предпазват острова от влиянието на вълните. С помощта на лопати и кофи, както и огромен ентусиазъм, наредени в жива верига, в продължение на пет дена природолюбителите пренасяха субстрат от дъното на езерото – основно мидени черупки и пясък – върху островната основа, с което бе увеличена площта на острова, която през настоящата година беше значително намалена от високото ниво на езерните води. Този остров бе изграден именно с помощта и усилията на доброволци на сдружението, като това подпомогна завръщането на вида гривеста рибарка като гнездящ в езерото, а колонията му днес е най-голямата на Балканския полуостров.

повече >>

[ 03.09.2021 ] Изложбата за Натура 2000 на гости на ПЦ "Поморийско езеро" Скъпи приятели и гости на Поморие,
От 1-ви до 30-ти септември изложбата за Натура 2000 ще гостува в Посетителски център „Поморийско езеро“, който се стопанисва от Исторически музей гр. Поморие.
повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook