Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 
Български Български   Английски Английски  
[ 08.10.2020 ] Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло.
повече >>

[ 07.10.2020 ] Фламинги и в Поморийско езеро Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“. Първата есенна обиколка на лагуната беше проведена в края на септември.
повече >>

[ 02.10.2020 ] Опръстеняване на птици край Поморийско езеро По време на 25-тата работна бригада на Зелени Балкани на Поморийско езеро бяха възобновени и дейностите по опръстеняване на птици в района.
 
повече >>

[ 30.09.2020 ] Окончателно - Зелени Балкани напускат Посетителския център „Поморийско езеро” След като близо месец не получихме отговор на предложенията си към Община Поморие за съвместно стопанисване на Центъра, сме принудени да изнесем имуществото си от създадената от нас сграда и да прекратим дейността си в Центъра. 
повече >>

[ 11.09.2020 ] Как отбелязахме Международния ден на лешоядите 2020
Международния ден на лешоядите е интернационална инициатива, целяща запознаване на широката общественост със значимостта на тези интересни и непознати за много от нас птици. Вижте как Зелени Балкани отбеляза екологичната дата тази година.

повече >>

[ 09.09.2020 ] Птици, слънце, работа, море и едно езеро – природозащитна бригада “Поморийско езеро” 2020 На 8-ми септември приключи 25-тата поредна природозащитна бригада на Поморийско езеро.
повече >>

[ 08.09.2020 ] 25-тата работна бригада на Поморийско езеро ще бъде проведена през септември месец За 25-та поредна година Зелени Балкани организира работна бригада на Поморийско езеро...
повече >>

[ 08.09.2020 ] Доброволците от консервационна бригада Поморийско езеро 2020 се запознаха с проект BioLearn През изминалата седмица се проведе юбилейната 25-та консервационна бригада на Поморийско езеро. В нея се включиха над 20 доброволци от България, Франция, Украйна и Русия, които обединиха усилия за опазване на комплекса от защитени територии. 
повече >>

[ 01.09.2020 ] Зелени Балкани връчи официално предложение за сътрудничество в ПЦ „Поморийско езеро” на кмета на гр. Поморие по време на откриването на природозащитната бригада
По време на откриването на 25-тата природозащитна бригада „Поморийско езеро” 2020 Зелени Балкани представиха на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев, предложение за съвместно управление на Центъра в съзвучие с изявената му готовност пред медиите.

повече >>

[ 23.08.2020 ] ​Зелени Балкани обявяват дни на отворени врати в Посетителския Център в Поморие
Зелени Балкани обявяват дни на отворените врати в Посетителски Център „Поморийско езеро“ от понеделник (24.08) до неделя (06.09).

повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 17 18 19 20 21 22 23 24 next

Виж Зелени Балкани във Facebook