Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 17.02.2012 ] Екоклубовете от ОУ П.K.Яворов – гр.Бургас се запознаха с живото богатство на Помоморийско езеро
Експерт-биолог от Зелени Балкани в лицето на Стоян Йорданов представи на вниманието на децата и учителите част от природните дадености на Поморийско езеро. Учениците научиха също за Посетителския център на Поморийско езеро и двете екопътеки, създадени по проект на Зелени Балкани.

Стоян Йорданов споделя: „Участниците бяха много заинтригувани, и разбира се, задаваха безброй въпроси за влечугите,земноводните,птиците и бозайниците, които видяха на многобройните и пъстри фотографии. Всички бяха много добре подготвени и въпросите им не бяха никак лесни, макар и зададени от ученици от 3 и 4 клас! След презентацията взаимно си обещахме, че тази първа среща, далеч няма да е последна. Следващият път всички заедно ще се съберем при царството на дивите животни – Поморийско езеро и бъдещите природозащитници ще могат на живо да се запознаят с богатството на тази защитена природна територия”

За контакт:
Стоян Йорданов – Зелени Балкани
Тел: 0885 108716


Тази дейност се осъществи в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро ”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Виж Зелени Балкани във Facebook