Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 15.03.2012 ] Още една презентация за устойчив туризъм във влажните зони бе изнесена в Поморие Презентацията е част от провежданите от „Зелени Балкани” мероприятия, които популяризират мотото на Рамсарската конвенция за влажните зони за 2012 г. Тази година е посветена на туризма във влажните зони и начините той да бъде по-устойчив и щадящ за околната среда.

Презентацията бе изнесена пред ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Христо Ботев” – гр. Поморие. Фокус на събитието бяха зимуващите птици в района на солената лагуна – трите вида нирци, кафявоглавата потапница, белочелата водна кокошка, белочелите гъски и др. Много от тези птици пътуват на юг от
далечни северни земи, преследвани от студа и невъзможността да си намират
храна заради снега и леда. За съжаление, след дългия прелет и огромните усилия да стигнат до тук, много от красивите пернати стават жертва на един доста популярен, но противоречив вид туризъм и хоби – лова.

С предоставените им в посетителския център бинокли и зрителна тръба, учениците от ОУ „Христо Ботев” имаха възможност да наблюдават много от птиците на живо.

За контакт:
Стоян Йорданов – Зелени Балкани
тел: 0885108716


Виж Зелени Балкани във Facebook