Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 28.05.2012 ] Национална работна среща за опазване на китоподобните ще се проведе в Поморие Проектът се изпълнява от СНЦ Зелени Балкани и е подкрепен от Секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и съседния Атлантически регион). 

Срещата ще се проведе на 29 май 2012 г. от 10 ч., в Посетителския център на Поморийско езеро Тя цели да подобри координацията между ключовите институции и експерти, работещи в тази област, както и да обобщи наличната информация, свързана с опазването и проучването на китоподобните в българската акватория на Черно море. Сред участниците са експерти от структурите на МОСВ, научните институции, НПО и др.

На срещата ще бъде обсъдено състоянието на популацията на делфините в нашата акватория, както и Планът за опазване на китоподобните в Черно море. Водещи експерти по темата ще изнесат данни от последните проучвания за изхвърлените делфини по брега на българското Черноморие. Всеки от участниците ще има възможност да представи работата си по проучване и опазване на китоподобните. Ще бъдат обсъдени бъдещи планове и възможности за съвместна работа.

За контакт:
Димитър Попов – Зелени Балкани,
тел: 0885 108712, dpopov@greenbalkans.org

Градимир Градев – Зелени Балкани,
тел: 0885 609 289, ggradev@greenbalkans.org


 Виж Зелени Балкани във Facebook