Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 30.05.2019 ] Зелени Балкани отбелязват Международния ден на НАТУРА 2000 с национална кампания в 11 населени места
НАТУРА 2000 е най-голямата в света координирана мрежа за опазване на биоразнообразието в Света. Създаването ѝ цели дългосрочно опазване на най-важните видове и местообитания, от значение за Общността, като опазването на природата  е основа още при създаването на ЕС, като един от първите приоритети на Съюза. В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион квадратни километра и 18% от територията на ЕС 28 европейски държави. "Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. В рамките на мрежата се опазват животни, растения и природни местообитания с европейско значение.21 май е обявен за Ден на Натура 2000, за да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на  информационни кампании, като днес те обхващат цяла Европа. Зелени Балкани се включва с Национална кампания в над 11 населени места, при следната предварителна програма:
 • На 3 май екипът на Зелени Балкани ще проведе Открит урок за НАТУРА 2000 пред ученици от училището в Дуранкулак. Откритият урок ще запознае децата с биоразнообразието на един от най-значимите обекти от мрежата НАТУРА 2000 - защитени зони езеро Дуранкулак (по Директивата за хабитатите) и Дуранкулашко езеро (по Директиваата за птиците) За контакти - Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org 
   
 • На 3 май, екип на Спасителния център за диви животни и проект “Светло бъдеще за черния лешояд” ще участва с един от стационарните пациенти на Центъра  -  птица – обучена за участие в публични изяви в състезанието по лека атлетика Берое. Лице за контакт – Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org 
   
 • На  4 май  ще се проведе Открит урок за НАТУРА 2000 с училището "Стефан Караджа" с. Житница в местност Оногур – на територията на защитена зона Суха река BG0000107.  За контакти - Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org                                                                      
 • На 8 май, екипът на Зелени Балкани ще отбележи и Европейския ден на моретата - в НЧ "Тракия", гр. Пловдив, като ще акцентира върху значението на   морските Натура зони и фактът, че НАТУРА 2000 е една от малкото екологични мрежи, които включват и акватория. За контакти – Полина Христова – тел.0882508721 - phristova@greenbalkans.org 
 •  
 • На 8 май – екипът ще организира Представяне на редки видове от европейско консервационно значение в детска градина „Пролет” - Стара Загора, като в презентацията ще участва и една от птиците, стационарни пациенти на Спасителния център за диви животни. За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org 
   
 • На 9 май  по случай НАТУРА 2000 деняоткриване на изложбата "За прилепите" в НЧ Рало 1891 г - гр. Вълчедръм, благодарение на инициативността на директора на ЦПЛР-ОДК Вълчедръм Наташа Цанина. Изложбата представя всички 33 вида прилепа, които се срещата на територията на страната, а някои са причина и за обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000. За контакти - ЦПЛР-ОДК Вълчедръм – Наташа Цанина тел. 0893393087; odk_vm1940@abv.bg; Зелени Балкани -Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org 
   
 • На 10-12 май екипът ни участва в Национален събор на овцевъдите - Лясковец, с акцент върху опазване на лешоядите и превенция използването на отрови в дивата природа. В събора ще участват екипите на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” и проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org 
 • На 14 май в училище "Алеко Константинов", гр. Пловдив екипа на Зелени Балкани ще представи защитените видове прилепи и китоподобни и Натура 2000 зоните, обявени, за да се запазят местата, където живеят и се хранят тези видове. - Лице за контакти  – Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org                                                                                            
 • 15 май ​40 деца от СИП по биология от ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора ще посетят Спасителния център за диви животни, ще им бъде направена презентация за дейностите на Центъра и Натура 2000 видовете                                                                                        
 • 16 май – церемонията по връчване на наградите на програма Лайф Дайте гласа си на ТОЗИ ЛИНК - https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=33 (NB! Не забравяйте да потвърдите гласа си на e-mail който ще получите автоматично след вашето гласуване! Възможно е да получите e-mail за потвърждение в спам кутията си!) С помощта на вашите гласове, проектът „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 може да спечели в надпреварата за специалната награда на Гражданите - LIFE Citizen’s Prize 2019 на наградите на Програма LIFE на ЕС. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094 
   
 • На 16 май в Стара Загора ще се отбележи деня на Натура 2000 с поредица от природозащитни филми, на тема Натура 2000 и консервационно значими видове. В Регионална библиотека Захарий Княжевски, Ден на НАТУРА 2000 - "киномаратон" с излъчване на филмите на Зелени Балкани. Общоевропейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България; Царския орел - жив символ или музеен експонат;филма за Поморийско езеро; По следите на лешоядите; Белошипата ветрушка - отново у дома; /идеята е да организираме конкретни класове за отделните филми, всеки дошъл да получи плакат по темата, да има викторина с награда на трима участници За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org 
   
 • На 18 май екипът ни традиционно ще участва във Фестивала на белия щъркел в Белозем с мото -„Белозем – възможности за развитие на екологичен туризъм”. По време на Фестивала ще участваме с информационен щанд за целевите видове за опазване, наблюдение на гнездата на бели щъркели и безброй интересни занимания. Фестивалът се организира от Кметство на с. Белозем, СНЦ "Зелени Балкани", Община Раковски, Народно читалище "Просвета 1909 г." и ОУ "Гео Милев" - с. Белозем.
  Под патронажа на Министерство на околната среда и водите. Проектът е асоцииран към официалната програмата на „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094 – ggradev@greenbalkans.org; Анелия Павлова - 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
   
 • На 19 май в Пловдив, екипът ни се присъединява към спортното събитие „Старт предизвикателство 2019“дуатлон по бягане и колоездене, който ще се проведе на Гребна база в Пловдив. Екипът ни  ще се присъедини към ежегодния дуатлон на 3xtreme от Пловдив, като също така ще организираме викторина за природата. Лице за контакт от страна на Зелени Балкани – Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org 
   
 • На 20 май посрещаме  100 деца от 1 до 6 клас  от с. Брестовица в Спасителния център за диви животни. За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org 
   
 • На 21 май (Ден на НАТУРА 2000 ) екипът на „Зелени Балкани – Стара Загора“, работещ за опазване на белошипата ветрушка и проект „Натура 2000 в България - Нови хоризонти” ще отбележи Деня на НАТУРА 2000 в с. Левка, където екипът на Зелени Балкани успешно възстонови един от видовете, приоритетен за опазване в ЕС. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094 –ggradev@greenbalkans.org; Анелия Павлова - 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

   
 • На 21 май -Ден на НАТУРА 2000 ще бъде отбелязан в Посетителския център на Поморийско езеро с „Ден на отворени врати“, като всеки посетител, ще има възможност да наблюдава редките видове на територията на Защитена зона Поморийско езеро. За контакти – Георги Стоев – тел.0885108716 – gstefanov@greenbalkans.org 
   
 • 21 май ще се отбележи деня на НАТУРА 2000 с поставяне на къщички за птици на територията на ПП "Сините камъни", защитена зона от НАТУРА 2000 и открит урок сред природата с деца от град Сливен. Съвместно с ДПП "Сините камъни". За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org 

   
 • На 22 май от 17 ч. в Регионална Библиотека „Гео Милев”, гр. Монтана ще бъде открита изложба "За прилепите" посветена на Деня на НАТУРА 2000.  Изложбата е организирана благодарение на нашия доброволец - Теодора Илиева, която ще разкаже накратко за прилепите и защитените зони около Монтана.  Изложбата ще остане няколко дни в библиотеката, така че ще трябва да побързате да я разгледате. За контакти - Теодора Илиева - тел. 0888009229 и-мейл: teodoraailieva@mail.bg                                                                                                                                   
 • На 22 май над 100 деца от ОУ" Св.св, Кирил и Методий", с. Браниполе, гр. Пловдив и от ОУ "Димитър Петров", гр. Сливен яе посетят Спасителния център за диви животни и ще научат повече за мрежата Натура 2000
   
 • На 23 май посещение с ученици до площадката за подхранване и наблюдение на лешояди, организирано от ДПП „Врачански Балкан“ в партньорство със Зелени Балкани. За контакти – Оля Генова тел.0885367784 ogenova@abv.bg 
   
 • На 28 май ще бъдем гости на Сугестопедично студио "Жива приказка"в град София по темата за китоподобните, като ще има разкажем, че в Черно море има зони, специално създадени за опазване на някои от видовете делфини. – За контакти - Полина Христова – тел.0882508721 - phristova@greenbalkans.org ​                                                                                                                           
 • На 29 май на река Марица в Пловдив -  полево наблюдение на биоразнообразието на река Марица в Пловдив с ученици.   За контакти - Анелия Павлова –  тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org ​                                                                                                                          
 • На 30 май организираме презентация в ОУ "Васил Левски", Пловдив за видовете от НАТУРА 2000 - червеногушата гъска и гривестата рибарка.                                                                                                
 • През месеца ще бъде проведена и олимпиада за ученици от 6 клас от областите -  Пловдив и Стара Загора 
Допълнителна информация:

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, която цели да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст.
Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда директиви на Европейския съюз - Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.
Въпреки голямата значимост на мрежата и голямото покритие на мрежата в България, все още има липса на информация сред голяма част от обществото. Допълнителна информация за мрежата можете да намерите и на сайта на проекта „Нови хоризонти“ -  https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Mesets-na-ekologichnata-mrezha-NATURA-2000.p787

 
Виж Зелени Балкани във Facebook