Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 07.05.2019 ] Проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно Море
В периода 29 април - 4 май екип от експерти и доброволци на сдружение „Зелени Балкани“ предприе проучване с плавателен съд на числеността, плътността и разпространение на популацията на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно море. Териториалното море на Република България включва прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните линии и е с обща площ 6 358 кв. км.
 
Приложен беше утвърдения метод на международно ниво за отчитане на разстоянията по линейни трансекти. Изследването беше проведено по същия план както и предните години – изготвено със стандартния софтуеър за този тип проучвания Distance 7.0 и включващо 13 трансекта с обща дължина от 450 км осигуряващи 7% покритие на изследваната територия. Основен лимитиращ фактор за успешното провеждане на експедицията беше метеорологичната обстановка в морето, тъй като за провеждане на наблюденията са нужни подходящи условия – слаб вятър и липса на вълнение. В рамките на седмицата, през която беше осъществена експедицията се наложиха само едно прекъсване от един ден поради лоши метеорологичните условия. По този начин това проучване се оказа и най-бързото в сравнение с минали години.
 
Екипа наблюдатели успешно покриха 444 км от планираните трансекти при благоприятни условия в рамките на 5 дни.  По време на проучването участниците регистрираха общо 168 наблюдения на китоподобни с общо 440 индивида. Най-многобройни бяха наблюденията на морски свине/муткури (Phocoena phocoena relicta) – 137, следвани от афалите (Tursiops truncatus ponticus) с 16, докато обикновени делфини (Delphinus delphis ponticus) бяха срещнати в общо 15 случая.
 
Настоящото проучване е четвърто, осъществявано от сдружението за последните три години, което се провежда на база един и същи дизайн с цел проследяване на промените в разпространението, плътността и числеността на китоподобните в българските териториални води на Черно море. Покритието през настоящата година е по-голямо – 444 км дължина на трансектите в сравнение с 441 км през миналата пролет. Броят на регистрираните наблюдения тази година беше три пъти повече в сравнение с миналата, когато през юни бяха регистрирани само 55 наблюдения. Най-висока плътност беше отчетена в северния сектор между Калиакра и румънската граница. За разлика от предни години този път най-голямата наблюдавана група беше от мигриращи муткури (над 20), които се хранеха заедно със средиземноморски буревестници.
 
Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните е от изключително значение за опазване на тези защитени видове. Данните от проучването ще бъдат анализирани за да се даде оценка на популацията за съответния период.
 
Изказваме благодарности на експертите и доброволците Галина Мешкова, Полина Христова, Антония Митева, Петя Паприкова и Николай Давидков, които успешно демонстрираха натрупания вече опит и позволиха продължителност на проучването. Благодарим на кап. Георгиев с яхта „Калиакрия“ за професионалната логистична подкрепа.  
 
Проучването се осъществи благодарение на любезната финансова подкрепа на фондация OceanCare (www.oceancare.org).

За контакти:
Димитър Попов - Зелени Балкани
тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org 


  • Обикновен делфин Обикновен делфин
  • Обикновен делфин Обикновен делфин
  • Обикновен делфин Обикновен делфин
  • Афали Афали

  • Афала Афала
  • Афала Афала
  • Морски свине Морски свине
  • * *

  • * *
  • * *Виж Зелени Балкани във Facebook