Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 20.05.2019 ] Мониторинг на гнездящите птици в Поморийско езеро
Вероятно повечето от вас вече са видели на фейсбук профила ни новините за първите излюпени за тази година саблеклюни в близост до посетителския център на Поморйско езеро. През изминалата седмица с радост установихме, че гривестите рибарки, които трайно се бяха установили в района на малкия остров през последния месец вече са загнездили. Правеше впечатление, че числеността е висока и предварителни отчитания показваха численост от над хиляда птици, но поради постоянната динамика беше трудно да се даде по-точна оценка. След сформирането на двойки и установяването по гнезда вече имахме възможност да се опитаме да дадем по-точна бройка на гнездовите двойки през този сезон. Тази година решихме да се възползваме от модерните технологии и да надникнем от високо чрез дрон с цел по-точна оценка на броя гнездящи двойки. Погледът от високо се оказа значително по-точен спрямо отчитането само с телескоп и след внимателен анализ на заснетите изображения получихме доста точни данни за численост на гнездящите двойки.

На съществуващия вече повече от 10 години малък остров в южната част на лагуната, създаден от доброволците на Зелени Балкани и BTCV (Великобритания) се е разположила колонията от гривести рибарки (Sterna sandvicensis), която е символа на Поморийско езеро. Тази година числеността е значително по-висока от обичайните 1300 двойки – общо на острова и възстановените части от бетонния вал отчетохме общо 2221 загнездили двойки. В допълнение върху остатъци от земнонасипни валове в югозападната част на лагуната има още една по-малка колония с численост от поне 200 двойки.
На големия остров на вал 1 бяха регистрирани около 70-80 двойки саблеклюни (Recurvirostra avosetta), както и неидентифицирани рибарки, поради по-голямата височина на летене за да не бъдат обезпокоявани. В района на музейните солници има още около 20 двойки саблеклюни, а върху дървените платформи и острови създадени в рамките на проект LIFE10NAT/IT/256 MC SALT гнездят допълнителни 28 двойки от същия вид. Регистрирана беше и още една колония от 48 двойки върху остатъците от ерозирал вал на солниците, с което общата численост на този емблематичен вид за солената лагуна достига почти 180 двойки.

Други гнездящи видове, които наблюдавахме по време на мониторинга включват белочели рибарки (Sterna albifrons), кокилобегачи (Himantopus himantopus) и морски дъждосвирци (Charadrius alexandrinus). Интересно беше и наблюдаваното гнездо на ням лебед върху вал 1. Речните рибарки (Sterna hirundo), които са друг основен вид все още са в процес на завръщане от миграция и не са загнездили масово. Добрите резултати при отчитане на гнездящите птици e най-хубавия подарък, който можа да ни направи лагуната за отбелязване на Европейския Ден на НАТУРА 2000 – 21 май!

Новините обаче не са само добри - съвместен мониторинг с експерт от БФБ на хидрохимичните показатели показа значително спадане на солеността в лагуната, като в момента преобладават бракичните води, а най-високата отчетена соленост е само 18 промила в най-източната част до морето.

За контакти:
Димитър Попов - Зелени Балкани
тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Поморийско езеро
Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие. Дом на над 260 различни вида птици, над 30 вида бозайници и над 80 вида растения, от 2007 то официално е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности се извършват в рамките на проект:

 

Виж Зелени Балкани във Facebook