Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 30.05.2019 ] Чапли, гъски и рибарки в ОУ „Васил Левски”, Пловдив
В последните дни преди лятната ваканция бяхме на гости на 2-ри „в” клас от ОУ „Васил Левски”, гр. Пловдив.
Посетихме малките фенове на природата, за да им разкажем за червеногушата гъска и гривестата рибарка – защитени видове от Закона за биологичното разнообразие, както и видове целеви за опазване в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Но използвахме възможността и официално да им връчим свидетелство за осиновяване на сивата чапла в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, ето защо им разказахме и за семейството на чаплите.

Д-р Христина Клисурова изпрати директно от Спасителния център за диви животни  свидетелство за осиновяване, плакати на чаплите и пациентите на центъра и благодари за направеното дарение. Осиновяването на птици от Спасителния център е под формата на дарение, с което се подсигурява храната на дадена птица за определен период от време. Повече информация може да научите ТУК

Г-жа Томева, класната на 2-ри „ в” клас, сподели, че дарителството е част от възпитанието на децата и всички са щастливи, че по този начин могат да помогнат на природата на България.

Благодарим за гостоприемството на завършващите второкласници и се надяваме догодина да се видим пак  :)

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.

За контакти:
Анелия Павлова - координатор - тел. 0899269576 - apavlova@greenbalkans.org
д-р Христина Клисурова - ветеринар - тел. 0886570053 - hhristova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности за червеногушата гъска и гривестата рибарка са по проект:

Виж Зелени Балкани във Facebook