Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 18.06.2019 ] Обучение за самолетно проучване на китоподобни
Стартира първото по рода си мащабно проучване на китоподобните бозайници в Черно море, което ще покрие акваторията на 4 черноморски държави.

Това е първият проект за Черно море с такова внушително участие. Два самолета на компанията Action Air (Франция) ще летят паралелно, стартирайки съответно от Украйна и Турция, по предварително определени трансекти, събирайки по този начин данни за наблюдения на делфини, птици, риби, трафик и други човешки дейности, дори морски отпадъци. Ще бъдат покрити въздушните пространства над Черно море на Украйна, Румъния, България и Турция. Данните, които се очаква да бъдат събрани, ще послужат за попълване на оскъдните данни, с които науката разполага до момента, за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море и за състоянието на морската екосистема като цяло, източник на толкова много и важни за нас ресурси, ще се обогати националния и трансграничен опит за прилагане на ефективен мониторинг на шумовото въздействие.

Началото бе на 12.06.2019 в гр. Тулча, Румъния, където 11 експерти от България, Румъния, Турция, Украйна, Грузия и Русия взеха участие в организираното от Mare Nostrum NGO и Секретариатът на ACCOBAMS обучение за мониторинг на китоподобни чрез метода на самолетно проучване и събиране на данни със специализиран софтуер. Лектори бяха водещи специалисти в областта на морските бозайници – Simone Panigada, научен координатор на проучването и Lea David, експерт от EcoOcean, Франция с дългогодишен опит в самолетни проучвания на китоподобни, морски птици и отпадъци.
В рамките на обучението бяха извършени четири тестови полета, в които експертите бяха запознати с реалната обстановка по време на полет, прилагането на методиката, трудностите, които могат да възникнат, и начините, по които да се справят с тях.
В края на обучителния период двата екипа с експерти от Румъния, Украйна, България и Турция заеха своите стартови позиции за започване на трансектното самолетно проучване.
Крайните резултати ще подпомогнат компетентните органи за прилагането на РДМС в България и Румъния, както и ще популяризират целите на директивата в съседни страни, които не са членки на ЕС, с което да се подобри координацията между страните в Черноморския регион и хармонизация на методите за мониторинг.

Проектът "Подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС”- CeNoBs е съфинансиран от Европейския съюз чрез Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация по дейностите на Зелени Балкани:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org
  • Впечатляващата делта на река Дунав. Впечатляващата делта на река Дунав.
  • Обучението започна с инструктаж на екипа експерти. Обучението започна с инструктаж на екипа експерти.
  • Лектори по време на обучението бяха водещи специаллисти в областта на морските бозайници. Лектори по време на обучението бяха водещи специаллисти в областта на морските бозайници.
  • * *

  • По време на тестовите полети. По време на тестовите полети.
  • По време на тестовите полети. По време на тестовите полети.
  • По време на тестовите полети. По време на тестовите полети.
  • По време на тестовите полети. По време на тестовите полети.
Виж Зелени Балкани във Facebook