Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 03.09.2019 ] Обитателите на Поморийско езеро вече имат Вашата подкрепа!
Здравейте, приятели!

Малките пернати обитатели на Поморийско езеро вече имат Вашата подкрепа!

Само броени дни, след като потърсихме съдействие за осигуряването на материали за укрепване на домовете на обитателите в Поморийско езеро, дървеният материал вече е осигурен!

Изказваме благодарност на ръководството на Велде Лесоцентър ООД, които се отзоваха без колебание и  дариха необходимия дървен материал. 

Ако все пак и Вие искате да ни подкрепите, може да го направите, като съдействате с осигуряването на материала за насипване:

* За укрепването на съоръженията са ни необходими:

• кофражни дъски 10 бр. (5 м) и 3 бр. (4 м) –  необходими за укрепване на изкуствения остров, на който гнезди колонията на гривеста рибарка; Осигурено!!!
• 20 бр дървени греди (6 см х 5 см х 3 м) – необходими за укрепване на платформите; Осигурено!!!
• 3 м3 филц/баластра  – за насипване на изкуствения остров.

Как може да помогнете:

• ако Вие ръководите строителна фирма и искате да дарите материали;
• ако имате възможност да съдействате за транспортирането на материалите...

Свържете се с нас на e-mail: phristova@greenbalkans.org или на телефон: 0882/508721 – Полина Христова, Специалист комуникации.

• ако искате да дарите средства за закупуването на материали:

Това може да направите във всяка банка. Сметката на Зелени Балкани е в УниКредит Булбанк - клон Пловдив. 

Банковата сметка на Зелени Балкани е:
IBAN:
сметка лева BG03UNCR70001523366198
сметка евро BG85UNCR70001523212626

BIC/SWIFT код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк – клон Пловдив 
адрес: Пловдив 4000, ул. Иван Вазов, № 4, тел. 601-601

Титуляр на сметката: СНЦ "Зелени Балкани"

Повече информация за доброволческата инициатива:

Изградените изкуствени съоръжения в Поморийско езеро са гнездови местообитания и места за почивка на редица редки и защитени видове, като саблеклюн (Recurvirostra avosetta), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка белочела рибарка (Sterna albifrons) и др. Тук се намира и най-голямата колония на гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis) на Балканите – световно застрашен вид, вписан в Червената книга на България, която тази година достигна над 2200 двойки!

За да бъдат уютни домовете на птиците в езерото и през пролетта, всяка есен запрятаме ръкави и подменяме изхабените дъски и греди, укрепващи изкуствения остров и платформите, насипваме подходящ субстрат, премахваме инвазивната растителност от островите. Как протича една природозащитна бригада на Поморийско езеро, можете да разберете от първо лице ТУК.

Тази година екип на Зелени Балкани и доброволци вече имат готовност за работа, но ни остава само набавянето на строителните материали.

За това се обръщаме за съдействие към всеки, който има желание да ни подкрепи и да стане част от едно добро дело за природата!

* Работната бригада ще се проведе в периода 4–7 септемвриЗапознайте се с красотата на Поморийско езеро във видеото:
 


Повече за езерото и дейностите на Зелени Балкани:
 
Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена северно от град Поморие. Високата соленост (над два пъти по-висока от тази на Черно море) е създала уникална среда, към която са се приспособили различни растителни и животински организми. Най-голямото предимство на района обаче е неговото орнитологично разнообразие – намира се на втория по големина миграционен път на птиците Виа Понтика. През различните сезони на годината могат да се наблюдават над 270 вида птици – гнездящи, мигриращи и зимуващи.

* Природозащитен статус на Поморийско езеро: Влажната зона и прилежащите ѝ територии формират уникален комплекс от видове, местообитания и ландшафт, защитен от националното и международно природозащитно законодателство:
• Защитена местност „Поморийско езеро” (2001 г.).
• Рамсарски обект ( от 2004 г. езерото е включено в списъка на влажните зони с международно значение).
• Орнитологично важно място (1998 г.).
• Защитена зона „Поморийско езеро” (2007 г.) по Директива 79/409/ЕЕС за птиците.
• Защитена зона „Поморие” (2007 г.) по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията.

За да бъде опазено това природно богатство, през годините екипът на Зелени Балкани заедно с доброволци, извършват редица природозащитни дейности, като целта е създаване подържане на местообитание за гнездене и почивка на редки видове водолюбиви птици, които са обект на опазване в защитената местност и защитените зони от Натура 2000.
В резултат от силния антропогенен натиск в района гривестите рибарки са доведени до ръба на изчезването и през 1996 г., когато стартират дейностите по възстановяване на колонията, там има останали едва 6 гнездящи двойки. Благодарение на възстановеното островно местообитание днес колонията наброява повече от 2200 двойки, което я прави най-голямата на Балканския полуостров! Прочетете повече за видовото разнообразие в езерото през 2019 г. ТУК.

За допълнителни въпроси относно природозащитната бригада:
Полина Христова - Специалист комуникации - тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org


Дейностите се извършват в рамките на проект:

 


  • Гнездови сезон 2019-та за гривестата рибарка. Гнездови сезон 2019-та за гривестата рибарка.
  • В северния край на езерото, честа гледка са почиващите розозви пеликани. В северния край на езерото, честа гледка са почиващите розозви пеликани.
  • Кокилобегач – един от емблематичните за езерото вид. Кокилобегач – един от емблематичните за езерото вид.
  • Ето и част от дейностите на бригадата. Ето и част от дейностите на бригадата.

  • Ето и част от дейностите на бригадата. Ето и част от дейностите на бригадата.
  • Ето и част от дейностите на бригадата. Ето и част от дейностите на бригадата.
  • Ето и част от дейностите на бригадата. Ето и част от дейностите на бригадата.
  • Ето и част от дейностите на бригадата. Ето и част от дейностите на бригадата.
Виж Зелени Балкани във Facebook