Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 08.09.2020 ] Доброволците от консервационна бригада Поморийско езеро 2020 се запознаха с проект BioLearn
През изминалата седмица се проведе юбилейната 25-та консервационна бригада на Поморийско езеро. В нея се включиха над 20 доброволци от България, Франция, Украйна и Русия, които обединиха усилия за опазване на комплекса от защитени територии. Като част от програмата доброволците имаха възможност да научат повече за различни дейности на Зелени Балкани включително и презентация за проект BSB142 BioLearn, който обединява партньори от 5 държави (Турция, Украйна, България, Грузия и Гърция). Основната цел на проекта е намаляване замърсяването с отпадъци в значими влажни зони на черноморския басейн чрез екологично образование. Акцентът на лекцията беше изготвения доклад „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци. Настоящо състояние и разпространение“. Координатора от сдружението представи дългогодишния проблем със замърсяването на солената лагуна с отпадъци от всякакъв вид и резултатите от проведеното през пролетта картиране на разпространението и количествата отпадъци по типове.

На следващия ден доброволците имаха възможност да се запознаят с проблема на терен по време на работата си на големия остров – част от вал 1. Тази зона беше една от горещите точки на замърсяване с отпадъци описана по време на картирането. Доброволците дадоха своя принос по решаване на проблема като всеки събра по 1 чувал отпадъци от бреговете на вътрешната дига – разделяща лагуната на две.

Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

За допълнителна информация:
Димитър Попов
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org 

Виж Зелени Балкани във Facebook