Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 09.09.2020 ] Птици, слънце, работа, море и едно езеро – природозащитна бригада “Поморийско езеро” 2020
В периода 1–8 септември над 40 доброволеца от България, Украйна, Русия и Франция се включиха в дейности, целящи подпомагане на обитателите на Поморийско езеро. 

Бригадата започна с официално откриване пред доброволците, на което присъстваха кметът на гр. Поморие – Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас, а областният управител на Бургас - Вълчо Чолаков изпрати поздравителен адрес. По време на откриването беше официално връчено предложение за споразумение за съвместно стопанисване на Посетителския център на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев. За момента все още очакваме отговора на Общински съвет и Община Поморие, но може да ни подкрепите като подпишете петицията тук.
Първите два дни от работната бригада бяха посветени на малкия остров в езерото. Познат още като острова на гривестите рибарки, всяка пролет той става дом на над 2500 двойки от редкия вид. Сега, благодарение на доброволния труд на десетки ентусиасти, островът е почистен от растителност и част от него насипан с подходящ субстрат.

Сутрешните наблюдения на птиците в езерото запознаха доброволците с птичето богатство – многообразие от дъждосвирцови видове птици, миграция на бял щъркел и много други.

В останалите дни беше укрепена и насипана една от дървените платформи, разположена в югозападната част на езерото. Най-много време беше отделено на големия остров, изграден през 2012–2013 г. и веднага станал дом на над 3000 двойки гривести рибарки. За съжаление през лятото на 2018 г., рибарките напускат острова и гнездовият сезон е компрометиран, като причината така и не се установява. 
Освен консервационните дейности в езерото, програмата на бригадата включваше редица обучения и лекции, които бяха организирани и подготвени от екипа на проект “Натура 2000 в България - Нови Хоризонти” с участието на колеги от други проекти. Целта беше в следобедните часове участниците да научават за ценните животински и растителни видове в Натура 2000 зоните.

Третият ден от бригадата премина с няколко обучения –  за събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни, събиране на биологична информация чрез приложението за гражданска наука  iNaturalist, проведено от докторантa Станимира Делева, както и представяне на информация относно инвазивните растителни видове в района на солената лагуна.

Проведени бяха лекции за китоподобните в Черно море и тяхното проучване, както и представяне на проект BioLearn, изпълняван от Зелени Балкани. Презентация  за прилепите с демонстрация на методи за тяхното проучване – на брега на езерото бе разпъната паяжинна мрежа за улов на прилепи, а с детектор бяха подслушвани преминаващите индивиди. 
Паралелно по време на бригадата, сутрин и вечер, екип на Зелени Балкани провеждаше опръстеняване на птици, в което участваха и доброволците. В рамките на всички дни успяхме да опръстеним 83 индивида.

В рамките на бригадата, отбелязахме и Международния ден на лешоядите, като разказахме на младите природолюбители за четирите вида лешояди, срещали се някога на територията на страната и нашата работа за завръщането им. Събитието е в рамките на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" и е част от международната инициатива, целяща запознаване на широката общественост със значимостта на тези интересни и непознати за много от нас птици.
Бригадата бе закрита с официална церемония, на която споделихме свършеното в рамките на изтеклите дни. Всички участници получиха сертификати, заедно с допълнителни информационни материали. Последният ден посветихме на Посетителския център, който до края на месец септември ще посреща посетители, а екипът на Зелени Балкани ще може да им разкаже за работата си за опазване на биологичното разнообразие на Поморийското езеро.

Така за 7 дни беше оплевен и насипан малкия остров, укрепена една дървена платформа, оплевена значителна част от големия остров, опръстенени над 80 птици, почистена дигата в езерото, научено повече за птиците, за прилепите, за китоподобните, за Поморийско езеро и влажните зони, за Натура 2000...
За пореден път се убедихме, че природата ни е безценна и е наша отговорността тя да бъде съхранена! Благодарим от сърце на всички, които станаха част от каузата за по-добра среда за всички нас, за птиците, за езерото!
Благодарим и на служителите на Билла Поморие за предоставените чували за смет и за това, че са съпричастни с каузата за опазване на Поморийското езеро!

Повече снимки в нашия фейсбук албум ТУК.

* Ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро се провеждат от 1996 г. благодарение на съвместните усилия на Зелени Балкани и Британския Тръст на Доброволците за Консервация (BTCV). Чрез тези ваканции, познати още като работни бригади, голям брой ентусиасти и доброволци са съчетали своя отпуск и обичта си към природата с доброволен труд в името на нейното опазване.

Големият остров и дървените платформи в езерото са изградени през 2012–2013 г. в партньорство между МОСВ и Зелени Балкани и целят подобряване условията за гнездене на редки видове водолюбиви птици в комплекса от защитени територии на Поморийско езеро. Ангажимент на организацията е да осигури поддръжка на местообитанията и оптимални условия за гнездене на птиците, чрез периодично премахване на част от растителността върху острова и укрепване на изкуствените съоръжения. 


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.


За допълнителна информация:
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org
Поля Русева – Специалист коминикации – тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org

Информационните дейности са част от проект: • 1 септември – официално откриване на работната бригада. 1 септември – официално откриване на работната бригада.
 • Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас. Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас.
 • Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас. Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас.
 • Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас. Гости на официалното откриване – кметът на гр. Поморие Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт защитени територии към РИОСВ–Бургас.

 • Почерпка преди да започнат работните дейности. Почерпка преди да започнат работните дейности.
 • Задължителният инструктаж за безопасност при работа. Задължителният инструктаж за безопасност при работа.
 • И на работа ... Отправяме се към малкия остров, за да премахнем излишната растителност. И на работа ... Отправяме се към малкия остров, за да премахнем излишната растителност.
 • * *

 • Камарите, които трябва да се изнесат. Камарите, които трябва да се изнесат.
 • Камарите, които трябва да се изнесат. Камарите, които трябва да се изнесат.
 • И вече е почистено! Остава да се насипе, но нека има и за утре. И вече е почистено! Остава да се насипе, но нека има и за утре.
 • И вече е почистено! Остава да се насипе, но нека има и за утре. И вече е почистено! Остава да се насипе, но нека има и за утре.

 • Сутрешно наблюдение на птици – има в изобилие, благодарение на есенната миграция. Сутрешно наблюдение на птици – има в изобилие, благодарение на есенната миграция.
 • Сутрешно наблюдение на птици – има в изобилие, благодарение на есенната миграция. Сутрешно наблюдение на птици – има в изобилие, благодарение на есенната миграция.
 • Ден 2 – ще се носят кофи със субстрат за насипване. Ден 2 – ще се носят кофи със субстрат за насипване.
 • Ден 2 – ще се носят кофи със субстрат за насипване. Ден 2 – ще се носят кофи със субстрат за насипване.

 • Най-малкият доброволец – с най-много енергия... Най-малкият доброволец – с най-много енергия...
 • Най-малкият доброволец – с най-много енергия... Най-малкият доброволец – с най-много енергия...
 • * *
 • Има ли делфини в Черно море, научихме от Димитър Попов. Има ли делфини в Черно море, научихме от Димитър Попов.

 • През свободното време – на информационното табло за Поморийско езеро се редят магнити. През свободното време – на информационното табло за Поморийско езеро се редят магнити.
 • Как да събираме биологична информация с приложението iNaturalist, ни показа Станимира Делева. Как да събираме биологична информация с приложението iNaturalist, ни показа Станимира Делева.
 • Премахване на инвазивна растителност – как и защо. Премахване на инвазивна растителност – как и защо.
 • Премахване на инвазивна растителност – как и защо. Премахване на инвазивна растителност – как и защо.

 • * *
 • * *
 • * *
 • * *

 • Да вървим! Да вървим!
 • * *
 • Големият остров и голямата работа – ще се плеви много. Големият остров и голямата работа – ще се плеви много.
 • Големият остров и голямата работа – ще се плеви много Големият остров и голямата работа – ще се плеви много

 • Големият остров и голямата работа – ще се плеви много Големият остров и голямата работа – ще се плеви много
 • * *
 • * *
 • * *

 • * *
 • * *
 • * *
 • * *

 • Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите
 • Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите
 • Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите
 • Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите Официално закриване на бригадата и връчване на сертификатите
Виж Зелени Балкани във Facebook