Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 30.09.2020 ] Окончателно - Зелени Балкани напускат Посетителския център „Поморийско езеро”
След като близо месец ние от Зелени Балкани, като гражданската организация, не получихме отговор на предложенията си към Община Поморие за съвместно стопанисване на Центъра, сме принудени да изнесем имуществото си от създадената от нас сграда и да прекратим дейността си в Центъра. Без категорична позиция и становище останаха и донорите, предоставили средства за изграждане и оборудване на Центъра. Становището на Оперативна програма „Околна среда” бе, че "не могат да заемат категорична позиция", но Зелени Балкани трябва да осигурят устойчивост на дейностите в Центъра. А Световната банка, координираща финансирането за изграждането на Центъра – в последния ден на срока ни - прикани за активен диалог Община Поморие и Зелени Балкани, за да може Центърът да продължи да популяризира и изпълнява природозащитното законодателство. Предвид становището на донорите и собственото ни желание, изразено многократно пред медиите и обществеността, оставяме в Центъра експозицията, като не желаем да я изнасяме, което би било свързано с нейното увреждане и унищожаване и прахосването на публични средства.

Тъй като не сме получили съгласие от Общината да ползва модерната експозиция, тя ще бъде оставена на отговорно пазене в Центъра, като за целта от Зелени Балкани настояваме да получим и нужните приемно-предавателни протоколи. Утре изтича поставения от общината срок (30.09.2020) за напускане на Центъра, за което получихме изрично напомняне и заповед за свикване на комисия за описване на състоянието на сградата, но Общината и до този момент не е заявила позицията си по някое от предложенията на организацията ни.
 
Припомняме, че предложихме да бъде запазена и функцията на едната доброволческа стая, където да се съхранява оборудване, нужно за консервационните дейности на езерото, както и да и бъде предоставен безвъзмезден достъп до центъра, за целите на образователни и информационни дейности, за които има подсигурени средства и експертен капацитет за работа в района. Те останаха без отговор...

Припомняме по-долу, че от Зелени Балкани изразихме готовност да продължим да стопанисваме Посетителския център „Поморийско езеро”, но получихме отказ. https://greenbalkans.org/bg/Zeleni_Balkani_sa_prinudeni_da_napusnat_Posetitelskiya_si_tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7626
https://greenbalkans.org/bg/_14_dni_dava_kmetyt_na_Pomorie_na_Zeleni_Balkani_da_napusnat_Posetitelskiya_Tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7633-y2020


за допълнителна информация:
Анелия Павлова – координатор Зелени Балкани, тел. 0899269576 

Виж Зелени Балкани във Facebook