Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 02.10.2020 ] Опръстеняване на птици край Поморийско езеро По време на 25-тата работна бригада на Зелени Балкани на Поморийско езеро бяха възобновени и дейностите по опръстеняване на птици в района.

Научното опръстеняване на птиците е изследователски метод, основаващ се на индивидуалното им маркиране с пръстени (цветни и/или метални), обозначени с код. Повторното регистриране на опръстенени индивиди ни разкрива много за биологията, екологията, поведението, придвижванията, гнездовата продуктивност и популационната демография на видовете.

За успешното провеждане на кампания по опръстеняване са необходими подходящи климатични условия, добра локация, много посветено време и огромно търпение. До момента за 15 дни имаме опръстенени над 160 индивида от близо 20 вида птици. Част от по-интересните попадения включват: торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), мустакатото шаварче (Acrocephalus melanopogon), голямо белогушо коприварче (Sylvia communis), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) и др.

С известни прекъсвания поради влошаване на условията (засилване на вятъра) в района на Поморийско езеро, кампанията по опръстеняване продължава. Тя е част от мониторинговите дейности по наскоро стартиралия проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“, в който сдружението е партньор заедно с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция. Резултатите ще послужат за попълване на орнитологичната база данни и оценка на екологичното състояние на специфичните местообитания в района на езерото както и определяне на съответните адекватни консервационни мерки.

Проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.

За контакти:
Димитър Попов - тел. 0885108712
Галина Мешкова – тел. 0879977271


Виж Зелени Балкани във Facebook