Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 07.10.2020 ] Фламинги и в Поморийско езеро Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“. Първата есенна обиколка на лагуната беше проведена в края на септември. Екипът на Зелени Балкани направи пълен обход на пясъчната коса, езерото, солниците и басейните разположени от западната страна на пътя Поморие – Ахелой. Тази година, поради малкото количество валежи, в Поморийско езеро нивото на водата се задържа ниско през цялото лято. Това дава своето отражение върху видовия състав, като е отчетено по-високо видово разнообразие на дъждосвирцовите птици.

По време на мониторинга са наблюдавани близо 5000 птици от 51 вида. До момента най-многобройни са речните чайки, зимните бърнета и гривестите рибарки. По-интересните наблюдавани видове са каспийска рибарка, планинска потапница, голям свирец, ято от 120 саблеклюна, крайбрежен бекас. Отчетена е напреднала фаза на миграционния процес. Голяма част от птиците са преминаващи, като използват района на езерото за да отпочинат и попълнят енергийните си запаси за дългия път на юг, който им предстои. Всичко това потвърждава категорично огромното значение на езерото не само за гнездящите тук птици, но и за десетки редки и застрашени видове по време на миграция.

Огромен интерес предизвика група от 88 фламинги, които се придържат в близост до големия остров в езерото, изграден от Зелени Балкани като част от многобройните дейности на сдружението за възстановяване на местообитания на видове. Тук е важно да се отбележи, че честите навлизания в езерото на сърфисти, в нарушение на режима на защита на езерото, плашат птиците и те съответно могат да бъдат наблюдавани единствено в дни с безветрие. Множеството подадени сигнали до компетентните органи и до Община Поморие, която е отговорна за съблюдаване на реда в комплекса от защитени територии, засега нямат траен резултат.

Мониторингът на Поморийско езеро е сред основните природозащитни дейности на Зелени Балкани в региона, част от стартиралия наскоро проект LIFE 19/NAT/BG/000804, в който сдружението е партньор заедно с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция. Обиколките за мониторинг на езерото се провеждат два пъти месечно. Редовният мониторинг дава ясна картина за състоянието на местообитанията и заплахите над тях, видовия състав на птиците и промените в него. Това от своя страна позволява да се набележат мерките и дейностите за опазване и възстановяване на ключови хабитати. Мониторингът се провежда от предварително набелязани  точки, които дават възможност за 100 % покритие на територията на езерото.

Проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.


За контакти:
Димитър Попов - тел. 0885108712; e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова – тел. 0879977271; e-mail: gmeschkova@greenbalkans.org 

 

Виж Зелени Балкани във Facebook