Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 27.11.2020 ] Фотографи посетиха района на Поморийско езеро
На 6 и 7.11.2020 г. района на Поморийско езеро беше посетено от група фотографи в рамките на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142, финансиран по оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ изпълняван от Зелени Балкани.

Посещението бе организирано с цел запознаване с дейностите на проекта и заснемането на комплекса от защитени зони Поморийско езеро – тяхната красота, биоразнообразие, заплахи. Фотографите ще предоставят снимки, които ще бъдат представени на пътуваща, международна фото изложба, целяща информиране на обществеността за проблемите от замърсяването и заплахите за екосистемата и екологичната устойчивост на целевите влажни зони и Черноморския басейн.


Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
 

За допълнителна информация:
Ирина Кирова
тел: 0884 004 707;
e-mail: ikirova@greenbalkans.org


 

Виж Зелени Балкани във Facebook