Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 11.08.2021 ] Образователни дейности на Поморийско езеро, свързани с лешоядите
На 11 август екипът на Зелени Балкани проведе традиционните си образователни дейности в Посетителски център „Поморийско езеро“, който от миналата година се стопанисва от община Поморие, Исторически музей – гр. Поморие.

В сряда преди обяд запознахме посетителите на Центъра с обитатетелите на Поморийско езеро посредством информационното табло за езерото и Натура 2000. С помощта на магнити разказахме за видовете, а по-малките посетители имаха за задача да открият кои са им любимите места.

Последва кратка презентация за видовете от Натура 2000 – лешоядите. Нашата цел е да запознаем по-голяма част от гостите на Поморие със санитарите на природата, за да може всеки човек да осъзнае колко са важни за здравето на хората, а и балансът в природата.

Очаквайте нашите безплатни публични лекции и следващия месец по време на ежегодната бригада на Поморийското езеро.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За допълнителна информация:
Анелия Павлова - координатор, моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Виж Зелени Балкани във Facebook