Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 03.09.2021 ] Изложбата за Натура 2000 на гости на ПЦ "Поморийско езеро"
Скъпи приятели и гости на Поморие,
От 1-ви до 30-ти септември изложбата за Натура 2000 ще гостува в Посетителски център „Поморийско езеро“, който се стопанисва от Исторически музей гр. Поморие.

Изложбата представлява красиви фотографии на защитени видове животни и растения, част от екологичната мрежа Натура 2000. Идеята ни е да се представи сред по-широката общественост нашето уникално природно богатство.

Благодарим на домакините от Посетителски център „Поморийско езеро“, които предоставиха място за фотографиите и заедно обогатихме експозицията за биоразнообразието на Поморийско езеро, част от екологичната мрежа Натура 2000!

На откриването на изложбата присъстваха гости на Поморие, а участниците от доброволческата бригада „Поморийско езеро“ 2021 ще имат възможност всеки ден да посещават изложбата, по време на следобедните презентации, които провеждаме в Центъра.


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За допълнителна информация:
Анелия Павлова - координатор, моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Посетителски център „Поморийско езеро“ – моб. тел. 0876014416; e-mail: pomorielake@gmail.com


Виж Зелени Балкани във Facebook