Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 08.07.2022 ] Пореден мониторинг на птиците на Поморийско езеро – гнезда, новоизлюпени малки и първи признаци за есенна миграция
Екипът ни продължава да провежда редовен мониторинг на птиците и екосистемата на Поморийската лагуна. Мониторингът е в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“, в който Зелени Балкани си партнира с БФБ, Поморийски Солници от България и Tour du Valat от Франция.

По време на мониторинга имахме удоволствието да наблюдаваме малките на гривестите рибарки от колонията на изкуствения остров, изграден от доброволци на Сдружението. Малките са вече във фаза на първите пера, активно хранени и обгрижвани от своите родители и съвсем скоро ще направят първия си полет. В малко по-ранен етап от развитието си са малките на речните рибарки, чиято колония за поредна година е разположена на островчето в солника пред Музея на солта.

Експертите ни забелязаха и първи признаци за наближаващата есенна миграция на птиците. Индивиди от мигриращи видове, които са приключили вече с гнезденето, са започнали своето придвижване на юг и образуват струпвания на места като Поморийско езеро, които са ключови за намирането на храна и подслон по време на деликатния миграционен период. Сред тези видове са дъждосвирцовите птици – брегобегачи, водобегачи, калугерици, но също така чайки и др. И съвсем в реда на нещата, в края на месеца вече ще имаме едно масово придвижване на птиците на юг и струпване по бреговете на езерото. Процес, който достига максимума си в края на август всяка година.

Екипът на проекта продължава да работи за опазването и възстановяването на Поморийската лагуна и нейните обитатели.

За контакти:
Димитър Попов – dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова – gmeschkova@greenbalkans.org


  • Колонията на гривестите рибарки Колонията на гривестите рибарки
  • Малкото островче в солника на Музея Малкото островче в солника на Музея
  • Малко на саблеклюн Малко на саблеклюн
  • Гнездащи саблеклюни и речни рибарки Гнездащи саблеклюни и речни рибарки
Виж Зелени Балкани във Facebook