Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 22.06.2022 ] Подобряване на условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийската лагуна
Продължава работата на Зелени Балкани по проект „Живот за Поморийската лагуна“, в който екипът ни си партнира с БФБ, Тур дьо Валат (Франция) и Поморийски солници. Проектът е насочен към подобряване на състоянието на местообитанията на лагуната, нейния хидрологичен режим и като резултат от това условията за гнездене на приоритетни видове като гривестата и речната рибарки, саблеклюна и кокилобегача, както и много други защитени видове водолюбиви птици.

повече >>

[ 30.05.2022 ] До делтата на река По – обмяна на опит и среща с природата на влажните зони на Италия
В периода 25-27 май проведохме пътуване и среща за обмяна на опит с колеги от Парк Делта на р. По, Емилия-Романя в Италия. Там екипът на проект „Живот за Поморийската лагуна“ от Зелени Балкани и БФБ се срещна с експертите на проект LIFE TRANSFER, който се реализира в Италия, Испания и Гърция. Обсъдени бяха дейностите на двата проекта, които са сходни в това, че целят опазване на приоритетния тип природно местообитание - 1150 Крайбрежни лагуни – макар и по различен начин. Докато при проекта „Живот за Поморийската лагуна“, дейностите са насочени към възстановяване на хидрологичния режим на лагуната и подобряване на условията за гнездене на типичните видове птици, в проект LIFE TRANSFER се възстановяват типичните за местообитанието макрофити, като морска рупия и морски треви.

повече >>

[ 19.01.2022 ] „За хората и природата“ – мотото на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари
Предстоящият 2-ри февруари ни напомня и призовава за действия, свързани с постигането на баланс и хармония с околната среда – задача, която си остава сред най-големите предизвикателства пред човечеството в последните два века. 

повече >>

[ 06.12.2021 ] Макети на делфини на гости на Посетителски център „Поморийско езеро“
От 3 декември в Посетителски център „Поморийско езеро“ Зелени Балкани представят интерактивна експозиция, засягаща проблема със замърсяването с отпадъци на Черно море, както и на влажните зони и по-специално на Поморийско езеро. 

повече >>

[ 21.11.2021 ] Сформиран беше Консултативен съвет за Поморийско езеро
Проведе се първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която участваха представители на СНЦ Зелени Балкани и други НПО (БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото – М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000.

 
повече >>

[ 28.10.2021 ] Резултати от годишния мониторинг на птиците в Поморийско езеро
Измина първата година от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда регулярен мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото. 

повече >>

[ 20.10.2021 ] Нощ на прилепите в Бургас На 1 октомври отбелязахме Нощта на прилепите в Бургас.
 
повече >>

[ 19.10.2021 ] Отбелязваме Международния ден на Черно море
Събитието се отлага поради настоящата обстановка в страната.

повече >>

[ 04.10.2021 ] Нощ на прилепите в Посетителски център „Поморийско езеро“
Отбелязахме 25-тата Международна Нощ на прилепите и в Поморие...

повече >>

[ 09.09.2021 ] Поморийско езеро - нов вид и стари проблеми
На 6-ти септември приключи 26-та поредна доброволческа бригада на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани. Традиционните бригади на сдружението целят да ангажират и мотивират хора от цялата страна да обичат и опазват природата, да се грижат за нея. Обикновено те събират съмишленици от различни градове, дори държави, с разнообразни професии, от различни поколения. Хората отделят от времето и средствата си, за да положат усилия за възстановяване на местообитанията на редки и застрашени видове. Това се прави, за да можем да се наслаждаваме всички на красотата на природата и за в бъдеще. 

повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook